Rekordmange nye økobønder

17.07.2009
I følge Debio stiger antallet økobønder i Norge raskere enn på flere år. Det er i 2009 en nettovekst på 162 økologiske bønder i Norge. Totalt er det nå 2 863 produsenter. Veksten er på 6 %. - Dette er et resultat som både statsråd Lars Peder Brekk i LMD, Debio, Norsk landbruksrådgiving og vi i Oikos kan være med å ta en del av æren for, sier Reidar Andestad, i den økologiske fellesorganisasjonen Oikos som organiserer økologiske bønder.

 

Jevn vekst i flere år 

De siste årene har vært preget av en jevn, men relativt beskjeden økning i antallet bønder som driver økologisk i Norge. Nå er imidlertid interessen for å legge om større enn på lenge. Så langt i år har 273 nye produsenter meldt seg inn i Debios kontrollordning for økologisk landbruk. Totalt finnes det nå 2683 økobønder i Norge, en økning på 6 prosent i løpet av første halvår 2009.

 

 

Bildet: Nestleder i Oikos, Jakob Bjerkem, er blant de som har hold en rekke foredrag for mulige økologiske bønder, nå har denne innsatsen gitt gode resultater.

 

 

Økobonden skal lykkes

- Vi må tilbake til 2003 for å finne en tilsvarende økning. Lenge har antallet utmeldinger fra kontrollordningen gjort at nettoveksten av økologiske bønder har vært liten, men assisterende leder i Debio, Morten Ingvaldsen, tror denne tendensen nå kan brytes. Han peker på det pågående prosjektet "Økobonden skal lykkes" som en av årsakene.

 

Statistikk for første halvår 2009

Landbruk:
273 innmeldinger og 112 utmeldinger. Totalt 2 863 produsenter, opp 6 prosent første halvår.

 

Virksomheter innen foredling, import og omsetning
36 innmeldinger og 46 utmeldinger. Totalt 793 virksomheter, ned 1,2 prosent første halvår.

 

Les saken på Debios sin hjemmeside

Annonsører

Samarbeidspartnere