Rekordmange søkere til Øko-skolen

08.04.2014
Sogn Jord- og Hagebruksskole kan i år vise til rekordhøye søkertall både på Vg2 og Vg3. – Slik det ligger an nå, får vi noen på venteliste, sier rektor Bjørg Fritsvold. – Og det er fortsatt mulig å søke.

For første gang på flere år, har Sogn Jord- og Hagebruksskole (SJH) flere søkere på Vg2 naturbruksfag, enn de har plass til, skriver Sogn Avis i en nyhetsmelding. Til Vg3 har skolen pr dags dato 19 søkere, så der er det fortsatt plass til fem elever til.

Først til mølla

- Vi pleier å få noen flere søknader utover våren og sommeren, sier rektor Bjørg Fritsvold til avisa, - og vi tar imot søknader fortløpende.

- Etter søknadsfristen 1. mars, er det ”først til mølla”-prinsippet som gjelder for alle kvalifiserte søkere, skriver Fritsvold i en epost til oikos.no.

Elever som kan være interesserte, kan sjekke skolens studietilbud, lese mer om opptakskravene og sende inn en søknad.

- Bare ta kontakt med skolen om det er noe du vil spørre om, sier rektor Bjørg Fritsvold. - Det er ikke så uvanlig med noe frafall, så elever som ønsker seg til SJH, trenger ikke gi opp håpet!

Mattrygghet

- Folk er blitt mer opptatt av matproduksjon og mattrygghet, påpeker Fritsvold overfor Sogn Avis som en av årsakene bak oppgangen i søkertallet. Flere steder har merket en generelt større interesse for naturbruksstudier.

- Mange ser hvor viktig dette med matproduksjonen er og hvor sårbar den kan være. I tillegg har vi jo hatt en del oppmerksomhet omkring skolen i det siste, føyer hun til.

Investeringsbehov

Skolen står foran omfattende investeringer i bygningsmassen, og det gjenstår fortsatt å skaffe dekning for om lag 11 millioner for å få fullfinansiert dette.

Det gjøres mye godt arbeid på flere hold for å støtte opp om skolen. Aurland kommune og Venneforeninga jobber for tida intenst med etablering av en stiftelse som skal stå for utbygginga.

Det har også vært sendt ut et opprop: Slå ring om SJH der alle som støtter skolen kan signere.

Viktig rolle

SJH er landslinje for utdanning av agronomer i økologisk landbruk. Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen og landbruksminister Sylvi Listhaug, har fått inngående orientering om skolens viktige rolle i utviklingen av økologisk landbruk. Staten er utfordret til å bidra til investeringene som er helt nødvendige for skolens framtid.

Du finner også både skolen og Venneforeninga på Facebook.

Annonsører

Samarbeidspartnere