Rekordoppmøte for å styrke norske andelslandbruk

28.06.2016
-Det er en stor opplevelse å være tilstede på den hittil største nettverkssamlingen for andelslandbruk som noensinne har funnet sted. Deltakere har reist fra Finnmark, Nordland, Agder, Trøndelag, Rogaland for å samles i dag. Folk er engasjerte og virker veldig fornøyde, sier Marte Guttulsrød i Oikos, som var ansvarlig for nettverkssamlingen for andelslandbruk, som ble arrangert i Oslo fredag 24. juni.

Andelslandbruksmodellen kan være en viktig drivkraft i å forandre verdikjeden for mat slik vi kjenner det.

Slik lød hovedbudskapet til pioner innen andelslandbruk, Elisabeth Henderson. Hun fortalte om erfaringene fra USA og om den potensielle kraften som ligger i andelslandbrukene i et innledningsseminar.

Hun har 30 års erfaring og mente andelslandbruk nettopp kan være løsningen for mange bønder som driver mindre og viste til Norge og de landbrukspolitiske utfordringene mange møter her.

- Men det kan være et stort steg å legge om til økologisk fortalte hun. Men når andre bønder ser at dette kan være løsningen blir de interessert.

Hun vektla å ta vare på det sosiale aspektet ved andelslandbruket.

Nettverkssamling andelslandbruk 2016

- Vi fikk tilbakemeldinger om at Elizabeth erfaringer inspirerte mange av deltakerne, og at det var godt å få et globalt perspektiv på bevegelsen, sier Marte Guttulsrød som er prosjektleder for Andelslandbruk i Oikos og var ansvarlig for nettverkssamlingen sammen med Alexandra Devik. Til sammen kom rundt 90 bønder, andelshavere, gartnere og andre interessenter i Oslo fredag 24. juni.

Nettverkssamling andelslandbruk 2016

Utviklingen av andelslandbruk i Norge er resultat av et bredt samarbeid mellom flere aktører, med det felles ønske om å legge til rette for en bedre økologisk, økonomisk og sosial struktur rundt matproduksjonen.

Vurderer andelslandbruk etter at hun tok over gården

Nettverkssamling andelslandbruk 2016

-Jeg vurderer andelslandbruk og synes denne nettverkssamlingen var veldig informativ og konstruktiv, sier Helen Jakobsen. Hun tok kjøpte Solberg Gård i Asker for tre år siden og vurderer å starte opp andelslandbruk. I dag leier hun bort jordene til grasproduksjon.

Oikos har vært en viktig drivkraft bak veksten i interesse og etablering av andelslandbruk i Norge.

- Det har vært enorm utvikling som vi selv ikke så komme, sier Alexandra Devik som gjennom sin rolle i Oikos har fulgt utviklingen tett.

Vurderer å legge om til økologisk

Nettverkssamling andelslandbruk 2016

Også Kristen Gjefsen er gårdbruker og er i dag involvert i to andelslandbruk som styremedlem og andelshaver. Han er i tillegg kornbonde og vurderer å legge om til økologisk og selv begynne med grønnsaksproduksjon.

- Dette har vært et kjempebra faglig opplegg. Det har også vært veldig bra å møte andre med samme interesse, sier han.

Jakob Støre- Valen fra Inderøy er også en av de mange bøndene som møtte opp for å lære mer.

- Jeg driver med korn og holder på å legge om til økologisk. Jeg synes denne nettverkssamlingen var veldig bra. Vår utfordring er å knytte et nettverk og få til en god kjernegruppe. Vi har mye å lære.

Siden 2015 har Oikos fått prosjektstøtte fra Landbruksdirektoratet siden. På halvannet år har antall andelslandbruk i Norge firedoblet. I dag er det 62 andelslandbruk i landet.

Buskerud leder landsstatistikken med 8 andelslandbruk med Akershus tett bak med 7 andelslandbruk.

Vikhammer andelslandbruk i Malvik i Trøndelag er nystarta i år og sendte Elisabeth Sagfjæra Vaagland til samlinga for å lære mer.

Nettverkssamling andelslandbruk 2016

– Vi ønsker å lære om hvordan det foregår. Dette er et utrolig bra opplegg av Oikos, sier hun.

Faglige workshops

På nettverkssamlinga ble det i tillegg til innlegg fra Norsk Landbruksrådgivning, Norsøk og Debio, arrangert tre ulike workshops.

Nettverkssamling andelslandbruk 2016

På nettverksamlingens første workshopalternativ fikk interesserte innsyn de skatteregler og juridiske forhold som gjelder enten andelslandbruker et forbrukerstyrt eller bondestyrt.

- Vi får hver dag telefoner fra bønder som lurer på juridiske og økonomiske spørsmål, fortalte Rune Rylandsholm i Bondelagets avdeling for regnskap og juridiske spørsmål.

Han mente det er viktig å sikre seg gjennom vedtekts arbeidet at man blir moms og avgiftspliktig.

Bondelaget presenterte og nyheten om at nå får regnskapsførere land og strand rundt også andelslandbrukskompetanse. Norges Bondelag skal nemlig til høsten lære opp alle 1600 sine samarbeidende regnskapsførere i hvordan håndtere andelslandbruk juridisk og skattemessig.

Workshop om bærekraftig driftsmodell og økonomi tok for seg flere spørsmål om driftsmodeller og budsjettering, samt hvordan man kan inkludere andre produkter fra gården.

Den siste workshopen handlet om det sosiale felleskapet og hvordan man skaper sosial trygghet, tillit og glede.

På kvelden var det avreise til Øverland hvor det ble en jubileumsmiddag for å feire at Øverland Andelslandbruk er 10 år i år.

Nettverkssamling andelslandbruk 2016

Fakta:

• Årets nettverkssamling for det uformelle nettverket av andelslandbruk i Norge er den femte i rekken. Den aller første samlingen ble avholdt 4. januar 2013 i Oikos sine kontorer i Oslo

• Det har vært over en firedobling av antall andelslandbruk det siste halvannet året. I dag er det 62 etablerte andelslandbruk, ved utgangen av 2014 var tallet 14

• Det er stor geografisk spredning av andelslandbrukene: fra Mandal i sør til Bodø i nord. Det er også planer om oppstart så langt nord som til Pasvikdalen i Finnmark.

• Det skal i regi av Norsøk arrangeres kurs i andelslandbruk i samarbeid med Sogn Jord- og Hagebruksskule og Hvam VGS + Oikos og Landbruk Nordvest

• Norges Bondelag bygger opp kompetanse på de juridiske og skattemessige forhold ved oppstart

• Norsk Landbruksrådgiving kan levere god rådgiving både på planlegging, agronomi og økologisk landbruk.

• Norsk landbrukstjenester kan tilby tjenester aktuelle ved ansettelser av gartner eller andre fagfolk.

Les mer på nettsiden andelslandbruk.no eller følg Facebookgruppen Andelslandbruk i Norge.

Ønsker du å starte et andelslandbruk? For å komme i gang anbefaler vi Håndboken for å starte andelslandbruksom kan bestilles her.

Annonsører

Samarbeidspartnere