Rema 1000 slår til mot burhønsdrift

07.05.2010
Før påske sjokkerte Rema 1000 sine eggleverandører med å fortelle dem at Rema 1000 ikke ønsker å selge egg fra burhøns etter 2012. Etter dette har selskapet vært utsatt for stort press fra blant annet Norsk Fjørfelag om å ikke gjennomføre et slikt tiltak. Nå opplyser innkjøpssjef Tor Erik Aag i Rema 1000 i en pressemelding fra Newswire at de står fast på sin nye dyrevernprofil og vil kun selge egg fra frittgående høner fra 2012.
I tillegg sier selskapet at de støtter forslag fra Oikos – Økologisk Norge og Dyrevernalliansen om at egg fra burhøns må merkes som det, slik det er krav om i EU. -Med dette løfter Rema 1000 dyrevelferden i Norge, sier Reidar Andestad i Oikos.

 

 

Som første norske matvarekjede ønsker Rema 1000 kun å selge egg fra frittgående høner.

- Rema 1000 har som mål å fase ut alle egg fra burhøns innen 2012. For å nå dette kreves store investeringer og omlegginger, sier innkjøpssjef Tor Erik Aag i Rema 1000.

I dag har kjeden cirka 470 butikker i Norge, og Aag innrømmer at det kan bli tøft å skaffe nok egg til alle etter de nye kravene.

- Men vi har tatt store løft sammen med produsentene våre før og skal gjøre det denne gangen også, sier han til Newswire.

 

Foran EU

Motivasjonen for overgangen er ønsket om å være en pådriver for god dyrevelferd. Samt å høre på kundenes ønsker.

- Ifølge målinger er et klart flertall i befolkningen villige til å betale prisen for burfrie egg, som er et par kroner ekstra per egg. Vi har også en ambisjon om at slike egg ikke skal koste mer enn våre kunder tidligere har betalt for tradisjonelle egg, sier Aag.

EU innfører nye regler fra 2012, som også blir gjeldende i Norge. De går ut på at alle høner enten skal være frittgående eller ha innredede bur med bedre plass, vagle, sandbad og egen rugekasse.

- Klarer vi i Rema 1000 målsettingen vår, vil vi ha strengere regler enn EU, sier Aag.

 

- Utrolig positivt!

Flere aktører, som Forbrukerombudet og Oikos - Økologisk Norge, har tatt til orde for krav til merking av egg fra burhøns. Rema 1000 støtter forslaget og mener kundene har krav på denne informasjonen.

- En slik merking vil påskynde utviklingen mot mer egg fra frittgående høner, sier Tor Erik Aag i Rema 1000.

Beslutningen kjeden nå har tatt vekker stor begeistring hos Oikos, som er fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk. Oikos har både produsenter og forbrukere som medlemmer.

- Det er utrolig positivt at Rema 1000 som første kjede flagger at de med dette ønsker å sette en helt ny standard for eggproduksjon. Dette er viktig for dyrevelferden og vil legge et betydelig press på de andre dagligvarekjedene. Vi håper disse nå kommer etter, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos.

 

Nye bur fra 2012, blir ikke de gode nok?

Fra 2012 stilles det strengere krav til bur for høner. Store innvesteringer er gjennomført i Norge for å tilfredsstille de nye kravene.  Burene skal gi plass til vagle og sandbad og blir dermed høyere. Fortsatt blir burene så små at hønene ikke kan slå ut og flakse med vingene, og de kan altså ikke spasere fritt rundt.  Derfor mener både Dyrevernalliansen og Oikos - Økologisk Norge at de nye burene er dyremishandling, selv om de er bedre enn de gamle.

 

Forbrukerombudet støtter krav om merking av egg fra burhøns, se her.

Annonsører

Samarbeidspartnere