Ren mat

10.12.2012
Mange vil spise så sunt som mulig, av hensyn til egen helse. Egoismen har i dette tilfellet en positiv bivirkning, skriver Maiken Pollestad Sele i Dagsavisen.

 

- Det som er sunt for oss er ofte også det beste for både miljøet og de som produserer maten, og dermed igjen for oss. En god sirkel er sluttet.

 

Falsk trygghet

Den gode sirkelen møter imidlertid stadig motstand. Et eksempel er Mattilsynets hyppige forslag om å øke grenseverdier for sprøytemiddelrester i maten vår. Siden 2010 har de sendt ut nesten 20 slike forslag på høring. Anbefalingene er basert på vurderinger fra EUs vitenskapskomité for mattrygghet (EFSA), som er blitt kritisert for å ha et for nært forhold til industrien, og for at forskningen som ligger til grunn for godkjenning av nye stoffer utføres av industrien selv.

 

Å tillate mer sprøytemiddelrester i maten, betyr færre overskridelser av grenseverdiene. Det ser fint ut i Mattilsynets tester, men kan gi oss en falsk trygghet.

 

Gi medlemskap i julegave - få Ren Mat i dobbel forstand

Men fortvil ikke, du kan gjøre noe -  støtt miljøvernorganisasjonene! Vi hjelper deg ved å sørge for at du får informasjon og protesterer når myndighetene ikke gjør jobben sin godt nok. Nå som julen nærmer seg kan du ønske deg medlemskap i Oikos eller en annen miljøvernorganisasjon, eller du kan gi det i gave. Medlemmer får magasinet Ren Mat 5 ganger i året.

 

Les mer i Dagsavisen.

Annonsører

Samarbeidspartnere