Ren Mat økte mest

25.11.2015
I en tid der store og mellomstore aviser og magasiner faller i opplag, øker fagpressen. Etter å ha opplagskontrollert totalt 139 av 210 medlemmer, konkluderer Fagpressen med at det samlede opplaget steg med 1,7 prosent i 2015.

Opplagsvinneren er imidlertid Oikos – Økologisk Norge sitt blad, Ren Mat, som økte med hele 126 prosent. Av et opplag på 25 000 av de fire utgavene i året ble det distribuert nesten 17 000 eksemplarer i gjennomsnitt. – Grunnen til den store økningen i 2015 er til dels at både antall medlemmer og abonnenter har hatt en pen økning i 2015, i tillegg til at vi har sendt ut mellom 5- og 8 000 eksemplarer  av utgavene i spesifikke områder i landet, forklarer Wanda Widerøe, redaktør i Ren Mat.

– Ren Mat mottar støtte fra Landbruksdirektoratet, og en del av forutsetningen for denne støtten er å spre informasjon om et økologisk alternativ til forbrukere og produsenter. Dette har vi i 2015 blant annet gjort ved å plukke ut områder forskjellige steder i Norge, og distribuert bladet via adresselister slik at folk har mottatt Ren Mat rett hjem i postkassen. Vi ser på Ren Mat som en viktig bidragsyter og en nyttig form for markedsføring av økologi. Når vi vet at det i 2015 har vært en stor vekst i etterspørsel og salg av slike varer, er det jo fristende å tro at tiltaket på distribusjonssiden har bidratt til dette, sier Wanda Widerøe.

– Ren Mat distribueres også gjennom Bondens marked, og deles dessuten ut på messer, festivaler og andre arrangementer der vi vet at vi kommer tett på mennesker som gjerne vil vite og lære mer om økologi, forklarer hun. – Av et opplag på 25 000 blir samtlige distribuert gjennom året. Siden bladene har lang levetid og kun baserer seg på sesongrelatert journalistikk, er samtlige av de over 500 000 eksemplarene som er utgitt etter at Ren Mat ble relansert i 2012 kommet i hendene på forbrukere og produsenter. Oikos er overbevist om at denne formen for positivt fokus på økologisk mat bidrar til å øke folk bevissthet.

Årets siste utgave av bladet sendes ut til medlemmer og abonnenter i begynnelsen av desember.

Her kan du:

bli medlem i Oikos

abonnent på Ren Mat,

eller gi det i julegave.

Annonsører

Samarbeidspartnere