Rester av plantevernmidler blir nervegift

20.03.2009
I Danmark er det stor oppmerksomhet rundt avrenning av plantevernmidler til vannressurser og grunnvann. En nylig publisert hovedoppgave fra Universitetet i København har dokumentert at blandingen av ulike plantevernmidler i vannkilder kan forsterke hverandre flere ganger og dermed gi en farlig cocktaileffekt. - Avrenning av plantevernmidler er en viktig utfordring også i Norge, sier Reidar Andestad i Oikos.

Cocktail av plantevernmidler blir til farlig nervegift
En blanding av insektgift og soppmiddel i danske vannløp blir til seks ganger så sterk nervegift, viser en ny hovedoppgave fra Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (KU Life). Den såkalte cocktaileffekten som oppstår når forskjellige sprøytemidler blandes, har lenge været et tema i debatten omkring plantevernmidler og rester av disse i matvarer.
Oppgaven viser, at insektgiften alpha-cypermethrin, som er en nervegift og som brukes til bekjempelse av bladlus på danske hvetemarker, blir seks ganger giftigere enn opprinnelig, når den blandes med soppmidlet epoxiconazole.

- Når en organisme både blir utsatt for soppmidler og farlige nervegiftstoffer virker giften seks ganger så sterkt, sier Kathrine Banke Nørgaard, som har skrevet hovedoppgaven som avslutning på sin agronomutdannelse. Soppmidlene hemmer enzymer som brukes til å bryte ned giftstoffer i leveren, og det har vist seg å være skjebnesvangert for de dafnier (vannlopper), som blandingen ble testet på.


Forskning på cocktaileffekt etterlyses
Perspektivet er ikke godt for miljøet. Kathrine Banke Nørgaard anslår, at insektgiften brukes på mellom 15 og 20 prosent av Danmarks hveteareal. I danske vannløp finner man mange type av plantevernmidler og den blandingen som det er gjort undersøkelser på i forbindelse med hovedoppgaven, vil ha alvorlige konsekvenser for vannmiljø og biodiversitet. Når dafniene dør, går det ut over fisken som spiser dem, og sånn forplanter det seg gjennom næringskjeden. Forfatteren av hovedoppgaven etterlyser mer forskning på risikoen av cocktaileffekten. Når plantevernmidler testes er det nemlig kun det enkelte middel, som testes, og ikke effekten av at de eventuelt blandes sammen med andre sprøytegifter i naturen.

 Kilde: http://www.okologi.dk/Nyheder/search-nyhed-detail.asp?Id1=2238

Annonsører

Samarbeidspartnere