Rester etter sprøytemidler i frukt og grønnsker

14.08.2008
Mattilsynet (2008) offentliggjorde nylig resultatene fra fjorårets prøver, der frukt og grønnsaker ble undersøkt for rester av plantevernmidler. Det viser seg at over 46% av undersøkt frukt, grønnsaker og poteter inneholdt rester av sprøytemidler. Importerte varer var verstingene, men også blant norskproduserte partier ble det funnet giftrester.

Mest rester etter sprøytemidler fra norskproduserte varer ble funnet i jordbær. Den har lett for å bli angrepet av sopp og skadedyr, og sprøytes derfor for å sikre den synlige kvaliteten overfor forbrukeren. Samtidig opplever produsenter av økologiske jordbær at varen deres ofte blir valgt bort fordi prisen er for høy (Drammens Tidende, 2008).

Samtidig med disse opplysningene kommer det vitenskaplige bevis fra en svensk undersøkelse på at kjemikalier, som hver for seg er regnet som tilnærmet ufarlige for mennesker, kan ha en skadelig effekt på hjernens utvikling når de opptrer i kombinasjon (Sustainability, 2008).


Vi i Oikos håper at mange forbrukere også tenker på den usynlige kvaliteten før man neste gang velger å sparer noen kroner ved kjøp av frukt. Kjøper man økologisk mat, er det sertifisert og kontrollert at varene ikke er dyrket ved hjelp av sprøytemidler. Dette gjør at man minimerer risikoen for å få i seg rester av sprøytemidler.


“Oikos utfordrer myndighetene til å iverksette tiltak snarest for å få opp produksjonsvolumet på økologiske grønnsaker og frukt, og dermed bidra til at et bredere tilbud fører til en mer tilpasset verdikjede med mer forbrukervennlige priser”, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad.


Daniel Bunzel


 

Kilder:

Mattilsynet. (2008). Rester av plantevernmidler 2007, rapport.

Drammens Tidende. (2008). Kamuflerer økologiske bær, artikkel.

Sustainability. (2008). Toxicants in combination, artikkel.

Annonsører

Samarbeidspartnere