Ris og ros fra Oikos til ny økologisk handlingsplan

20.01.2009
Regjeringas handlingsplan for økologisk landbruk ble presentert av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i formiddag.
- Mye bra, og vi forventer oppfølging fra Regjeringa i jordbruksoppgjøret, sier Reidar Andestad i Oikos.

Samla vurdering
- Samlet sett gir denne handlingsplanen en mer offensiv strategi for å nå 15%-målet, mener Andestad. Særlig ved at det gis større muligheter for de mest aktive fylkene til å kunne utvikle seg enda mer på økoområdet. For det andre er Oikos glad for at det endelig gis en landbrukspolitisk begrunnelse fra Regjeringa for satsinga på økologisk landbruk. Dette har inntil nå manglet.

En rekke av Oikos sine forslag er nå blitt innarbeidet i denne handlingsplanen. Det inspirerer oss til en god oppfølging.


Positive sider ved strategi- og tiltaksdelen i handlingsplanen

 • Vurdere gebyravgiften til Debio - at denne avgiftene fjernes for primærprodusenter.
 • Klimaforskning - Handlingsplanen understreker behovet for finne ut mer på dette området.
 • Behov for mer produktutvikling innen økologisk mat.
 • Økokraftfôret skal maksimalt være 20 % dyrere enn konvensjonelt kraftfôr - dette bidrar til større forutsigbarhet for de økologiske husdyrprodusentene. Ved en pris på kr 3 for konvensjonelt kraftfôr blir økokraftfôrprisen kr 3,60. Altså adskillig lavere enn i dag.
 • Lufting av okser - regelverksutvalget får i oppdrag å finne bestemmelser rundt dette.
 • Flere tiltak for å styrke rådgivningsarbeidet.
 • Økonomisk forutsigbarhet for produsentene blir framhevet.
 • Den toårige økokornkampanjen er utvidet til å gjelde ikke bare korn, men vil omfatte korn til modning og krossing, erter, oljevekster og annet frø til modning og krossing.

Negative sider ved strategi- og tiltaksdelen i handlingsplanen

 • Ei investeringspakke for økologisk frukt, bær og urter har ikke blitt lansert.
 • Det må settes krav til offentlig innkjøp om at minst 30 % av maten til kantiner, institusjoner osv skal være økologisk. Ambisjonen bør være at det offentlige bør være dobbelt så god som Regjeringas mål om 15 % økologisk forbruk.
 • Sauepakke - ei omstillingspakke for å få hele sauenæringa til å bli økologisk mangler. Særlig viktig er øremerka midler til ombygging av sauefjøs. Det mangler også tiltak for å stimulere til økt beiting i utmarka.
 • Ingen signal om ekstrasatsing i husdyrfattige områder for å innføre mer husdyr ble gitt for blant annet å utvikle økokorndyrkinga.
 • Naboeffekten - erfaringen tilsier at veksten i antall økoprodusenter i hovedregel kommer der noen enkeltbønder lykkes og stiller opp med erfaringsbaserte råd for andre som vil legge om. Oikos har krevd at disse bøndene synliggjøres og at det gis økonomisk påskjønnelse slik at denne naboeffekten kan bli enda større. Økoambassadører behøves!
 • Det gis veldig få føringer som forplikter i jordbruksforhandlingene.
 • Ingen føringer om at potten til utviklingstiltak for økologisk landbruk styrkes vesentlig. Det er klart at økologisk landbruk er en kompetanseintensiv produksjon. Utviklingstiltak bør være en klar strategi for å nå 15%-målet.

 

Last ned regjeringas handlingsplan for å nå målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk i 2015:

>> Økonomisk, agronomisk - økologisk! (PDF)


Les mer:

>> Fylkene må konkurrere om økomidlene - Landbruks- og matdepartementet 20.01.2009

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere