Rørosmeieriet må doble plassen

12.01.2015
Heløkologiske Rørosmeieriet ekspanderer. De etablerer nå ny avdeling i Tolga Næringspark, i lokalene etter Tine Meieriet Tolga, der drifta ble nedlagt i 2011. Meieriet har femdoblet driftsresultatene på 4 år. - En helt eventyrlig vekst, sier Innovasjon Norge.

- Vi begynner å få det trangt både i produksjonslokaler, på kjøl, lager og kontor. Samtidig ser vi at vi har behov for å øke kapasiteten for å kunne dekke etterspørselen etter våre varer. Vi har nådd veggen, som jeg bruker å si, vi må rett og slett ha mer plass, sier meieribestyrer Trond V. Lund i en pressemelding i dag.

Solid vekst og mål nådd

Rørosmeieriet har vokst jevnt og trutt siden oppstarten i 2001, og 2014 ble året da bedriften nådde alle de 3 sentrale målene som ble satt ved etableringen av Rørosmeieriet i Tines gamle avdeling på Røros:

1. Bruke all tilgjengelig økomjølk fra Røros-traktene i sin produksjon

2. Flere ansatte enn det var da Tine la ned sin avdeling (10 årsverk)

3. God drift med utbytte til eierne

Rørosmeieriet - Tolga - utvider i Tines gml lokaler

Dobler produksjonsarealet

-Styret i Rørosmeieriet har derfor besluttet at Rørosmeieriet skal etablere seg på et driftssted nummer to, i Tolga Næringspark. Rørosmeieriet har i første omgang inngått leieavtale om 1.100 kvm. Til sammenligning så har hele anlegget i Sollihagaen på Røros en grunnflate på 1.150 kvm.

- I første omgang vil det etableres en automatisk linje for melkebehandling der. På sikt kan vi flytte ferskost- og rømmeproduksjon til Tolga når veksten på Røros krever det, sier Lund.

Norges fremste økomeieri

– Denne etableringen gir oss mulighet til å øke kapasiteten vesentlig og raskt, og styrke vår posisjon som Norges fremste økologiske meieri og lokalmeieri for hele Rørostraktene. Nå kan vi øke og spisse produktporteføljen, fokusere på produktutvikling og ivareta organisasjonens ønsker om å unngå faste kvelds- og nattskift, sier Lund.

-Tolga kommune har også vært en svært positiv og løsningsorientert samarbeidspartner i prosessen med å realisere denne etableringen. Det er også for våre eiere et viktig moment at vi med dette tar i bruk et allerede eksisterende anlegg, forteller Lund. Rørosmeieriet avd. Tolga vil ligge midt i kjerneområdet for mye av den økologiske mjølkeproduksjonen i Rørostraktene.

Stor suksess

Innovasjon Norge støtter utviklingsprosjektet med et tilskudd på 2,5 millioner og en låneramme på 7,5 millioner. – Rørosmeieriet har overoppfylt egne mål. Bedriften har vist en eventyrlig vekst, levert gode resultat og skapt merverdi for både økobøndene og Rørosregionen. Nå er det behov for en rask løsning på voksesmertene som følger en så stor grad av suksess. Innovasjon Norge er glad for å kunne bidra til at Rørosmeieriet kan fortsette utviklingsarbeidet på høyt nivå og med stor fart, sier Aud Kvalvik i Innovasjon Norge Sør-Trøndelag.

Vil vokse videre

Rørosmeieriet har mål om 20 % vekst i omsetning hvert år i perioden 2014-2018. Parallelt med utredning om kapasitetsøkning har Rørosmeieriet jobbet med konkrete reguleringsplaner for Sollihagaen på Røros og Rørosmeieriet as har også kjøpt Rørosmeieriet Eiendom as med sikte på fusjonering.

-Arbeidet med videre utvikling på Rørosanlegget fortsetter, men vi ser at det ikke er realistisk å være i drift i et utvidet bygg på Røros før tidligst i 2017. Det har vi ikke tid til å vente på, sier Lund. Denne løsningen medfører muligheter til utvikling på begge lokasjonene.

Tettekulturen blir på Røros

– På Røros vil det bli fokus på egen merkevare og videre utvikling av Rørosmeieriets unike tettekultur, mens det på Tolga i første omgang vil bli tapping av mjølk til leieproduksjon. Jeg ser frem til et spennende og utfordrende 2015 for Rørosmeieriet, avslutter meieribestyrer Lund.

BILDE 1 Økomjølk fra Rørosmeieriet i ny drakt

OM RØROSMEIERIET

Rørosmeieriet as ble stiftet 5. januar 2001. Bedriften lager produkter av høy kvalitet, med utspring i rike mattradisjoner fra Rørostraktene og med godt meierifaglig håndverk. Rørosmeieriet skal være Norges fremste økologiske meieri.

Produktene selges over hele landet til dagligvare og storhusholdning. Distribusjon via ASKO, Rørosmat, Eugen Johansen, Coop, Nærengros, Ica, Rema Distribusjon og lokalmatavtalen. I tillegg utfører de leieproduksjon for andre bedrifter.

Nøkkeltall

ÅR

ANT. ÅRSVERK

OMSETNING

RESULTAT FØR SKATT

2011

10,4

29,7 mill

1,3 mill

2012

12,8

34,6 mill

1,4 mill

2013

15,8

45,5 mill

3,6 mill

2014

21

71,5 mill

6,5 mill

Kilde: Rørosmeieriet

Les mer om Rørosmeieriet:

Nytt rekordår i 2013

Tøft nytt design

Økoyoghurt fra Røros

Annonsører

Samarbeidspartnere