Rørosmelk over hele landet

11.09.2015
Rørosmeieriet tar steget fullt ut og blir fra kommende uke nasjonal leverandør av økologisk melk, slik at all økologisk melk i Spar og Meny vil komme fra Rørosmeieriet.

Rørosmeieriet har inngått en større avtale med NorgesGruppen, slik at meieriets produkter blir nasjonalt tilgjengelig hos alle landets Spar- og Meny-butikker.

En milepæl
– Oikos – Økologisk Norge gratulerer Rørosmeieriet med satsingen, sier seniorrådgiver i Oikos, Maiken Pollestad Sele. – Dette er en viktig milepæl for utvikling av det norske markedet for økologiske matvarer. Vi i Oikos håper denne avtalen også vil kunne legge grunnlag for videre vekst i omlegging til økologisk landbruk, mener Sele.

Tredobler volumet
Etterspørselen etter økologiske produkter har økt kraftig de siste årene, og trenden fortsetter.
– Dette er en svært betydningsfull avtale for Rørosmeieriet. Våre produkter og merkevare blir nå kjent i hele Norge, via Norges største dagligvaregruppering. Melk er jo noe tilnærmet alle kjøper, sier meieribestyrer Trond Vilhelm Lund.

Ser store muligheter
NorgesGruppen er godt fornøyd med at de nå kan tilby økologisk melk fra nettopp Rørosmeieriet til alle sine supermarkedskunder.
– Rørosmeieriet satser langsiktig og har mange spennende produkter i sin portefølje som vi mener har store muligheter i markedet. Vi ser helt klart utviklingsmuligheter i dette samarbeidet fremover, til beste for våre kunder, sier NorgesGruppens kategorisjef for meieri, Kristine Stranne.

Venter sterk vekst
Rørosmeieriet har økt sin omsetning med 30 prosent det siste året, og med den nye avtalen med NorgesGruppen ligger det an til en tilsvarende sterk vekst det neste året.
– Som en direkte konsekvens av de økte leveransene til NorgesGruppen er Rørosmeieriet også i ferd med å ansatte tre nye personer på fulltid, og det kan bli flere. Vi ser blant annet store muligheter innen innovasjon og produktutvikling fremover, sier Trond Lund.

Kundene jubler
Vi i Oikos vet at mange nordmenn er opptatt av ren og naturlig mat, og vi har over flere år notert oss en økende etterspørsel etter økologiske melkeprodukter. Mange utålmodige økokunder over hele landet jubler i dag, avslutter en glad seniorrådgiver i Oikos – Økologisk Norge, Maiken Pollestad Sele.


Rørosmeieriet startet som en lokal leverandør og har over tid bygd seg opp til å bli en solid og troverdig avsender på økologiske meieriprodukter.
Etterspørselen etter økologiske produkter har økt kraftig de siste årene, og trenden fortsetter. De siste 10 årene har NorgesGruppen opplevd en kraftig omsetningsvekst på økologiske har gått fra rundt 400 produkter totalt i 2007 til i underkant av 1000 varer i dag.

Kilde: Pressemelding fra Rørosmeieriet

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Rørosmeieriet

Annonsører

Samarbeidspartnere