Så framtiden på Bygdø Kongsgård

16.05.2014
Nettverk for GMO-fri mat og fôr mobiliserer til aksjon for et GMO-fritt Norge. Alle får bli med ut på åkeren og så frø av gamle sorter for hånd.

Torsdag 22. mai kan du bli med på såfrøaksjon. Møt opp kl. 18.00 på Gårdsbruket på Bygdø Kongsgård.

Så frø for matsikkerhet

– På såfrøaksjonen sår vi frø fra vår egen tradisjonsrike plantearv, og markerer hvor viktig denne plantearven er for jordbruket og matsikkerheten.
Samtidig viser vi at det er våre tradisjonelle frø vi vil bygge framtiden vår på, sier Regine Andersen.

Hun er daglig leder i Oikos -Økologisk Norge og koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr, som arrangerer aksjonen i samarbeid med Bygdø Kongsgård.

Et samlet bonde-Norge og sentrale miljø- og utviklingsorganisasjoner står bak Nettverk for GMO-fri mat og fôr, sammen med Coop Norge Handel.

Viktige appeller

På såfrøaksjonen vil du få høre hvorfor Norges Bondelag, Naturvernforbundet og Norges Bygdekvinnelag kjemper for et GMO-fritt Norge. Lederne Nils T. Bjørke, Lars Haltbrekken og Kathrine Kleveland er på plass.

Du vil også få høre om Denofas arbeid for å skaffe GMO-fritt fôr til Norge, ved administrerende direktør Bjarne Rask Thomsen.

GMO-diskusjonen handler også om skaperverket, og det blir appell fra Kirkerådet, ved seniorrådgiver Hans Jürgen Schorre.

Sist men ikke minst vil vi høre den erfarne journalisten og kommentatoren Kari Gåsvatn fra Nationen, som har dekket GMO-debatten i Europa i lengre tid.

Arrangementet åpnes av forvalter Jan Tore Sørsdal på Bygdø Kongsgård og Nettverkets koordinator, Regine Andersen. Kveldens ordstyrer er Valgerd Svarstad Haugland.

Lær kunsten å så

Etter et musikkinnslag vil bonde Johan Swärd fra Hadeland lære oss kunsten å så. Alle frammøtte inviteres ut på Bygdø Kongsgårds åker for å så frø av gamle sorter, for hånd. Arrangementet avsluttes med lett bevertning.

Hvorfor GMO-fri?

GMO betyr genmodifisert organisme. Det er en plante eller et dyr som har fått endret sine arveegenskaper ved bruk av genteknologi. Risikoen ved slik teknologi er usikker og dagens GMOer er unødvendige og uønsket i Norge.

– Dagens GMO-planter er enten genmodifisert til å tåle sprøytemidler, eller produsere gift. Mange av dem inneholder også gen for antibiotikaresistens. ­Dette hører ikke hjemme i en bærekraftig matproduksjon, forteller Regine Andersen. – Patenterte GMOer gjør det dyrt eller forbudt for bønder å gjenbruke såfrø fra egen avling.

Økende press

Norge er fortsatt fritt for genmodifisert mat. Men presset fra utlandet er stort. Monsanto og andre multinasjonale konsern presser på med genmodifiserte produkter og sprøytemidler som brekkstang for å få enda større kontroll over verdens matproduksjon.

Stadig søkes det om godkjenning for nye GMOer i Norge, og flere søknader er ennå ikke avgjort. Derfor markerer vi vår mening og sår frø for en fortsatt GMO-fri framtid i Norge!

Flere såfrøaksjoner

Det arrangeres flere såfrøaksjoner denne våren. Lørdag 24. mai blir det såfrøaksjon på Ommang Søndre i Løten, Hedmark, og søndag 25. mai blir det såfrøaksjon på Alm Østre i Stange, Hedmark. Også her blir det appeller, breisåing og lett bevertning.

La det gro – uten GMO!

Kontaktpersoner:

Regine Andersen, Oikos – Økologisk Norge, tlf. 95 11 80 37

Kathrine Kleveland, Bygdekvinnelaget, tlf. 92 82 51 62

Sidsel Børresen, Naturvernforbundet, tlf. 90 86 25 53

Last ned invitasjon til alle årets såfrøaksjoner som pdf HER
HER kan du se annonsen til arrangementet

***************************************************************************

BAKGRUNN
Om såfrøaksjon

Breisåing for hånd av ikke-GMO såfrø som symbol for en GMO-fri framtid er opprinnelig et sveitsisk initiativ. Det ble arrangert i Norge for første gang i 2010 på gården Ommang Søndre på Løten.

Arrangører
Nettverk for GMO-fri mat og fôr består av 17 forskjellige organisasjoner: Biologisk-dynamisk Forening, Coop Norge Handel, Debio, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Norges Miljøvernforbund, Natur og Ungdom, Norges Birøkterlag, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk landbrukssamvirke, Naturvernforbundet, Oikos – Økologisk Norge, Spire - Utviklingsfondets ungdom og Utviklingsfondet

Nettverket ble opprettet i 2009 og organisasjonene har sluttet seg til en felles plattform: http://www.bygdekvinnelaget.no/content/plattform-quotnettverk-gmofri-mat-og-f%C3%B4rquot

Om GMO

GMO er en organisme som har fått endret sitt arvemateriale ved bruk av genteknologi. Det er hovedsakelig to egenskaper som er tilført dagens GMOer: enten tåler de sprøytemidler eller så produserer de insektgift. Av planter som er genmodifisert så er det primært soya, mais, bomull og oljevekster. Som følge av EØS-avtalen vurderer Norge alle genmodifiserte organismer (GMO) som blir godkjent i EU, men kan ta egne beslutninger i tråd med den norske genteknologiloven. I følge genteknologilovens artikkel 10, kan ”utsetting av genmodifiserte organismer […] bare godkjennes når det ikke foreligger fare for miljø- og helsemessige skadevirkninger. Ved avgjørelsen skal det dessuten legges vesentlig vekt på om utsettingen har samfunnsmessig nytteverdi og er egnet til å fremme en bærekraftig utvikling.”

Ingen genmodifiserte organismer (GMO) er godkjent til mat eller fôr i Norge. I desember 2012 forbød regjeringen en genmodifisert raps fra Monsanto som tåler sprøytemidler. Da var det 12 år siden forrige GMO-beslutning i Norge. Tidligere har en rekke GMOer som inneholder gen som koder for antibiotikaresistens blitt forbudt.

Siden juni 2008 har regjeringen hatt til vurdering to typer genmodifisert mais, begge tåler sprøytemidler. Det ene sprøytemiddelet (glufosinat ammonium) er så helseskadelig at det er forbudt å bruke det i Norge.

Siden mai 2011 har myndighetene hatt en type potet til vurdering, som er genmodifisert til å få endret stivelsesinnhold til bruk i industrien. Denne inneholder også gen for antibiotikaresistens. Slike gener fra plantene kan bidra til resistensutvikling hos sykdomsfremkallende bakterier. Konsekvensene av dette kan bli store. Multiresistente sykdomsfremkallende bakterier er en global helseutfordring.

Annonsører

Samarbeidspartnere