Så mye gift får du i deg. Spis sprøytefritt!

18.01.2010
Mattilsynets årlige tester av frukt, bær og grønnsaker viser at vi får i oss en rekke giftrester fra både norske og importerte varer. Undersøkelser fra PAN Europe viser at det har vært en 20 % økning av sprøytemiddelrester de siste 5 årene.

-Det kan derfor være bra å vite hvilke matvarer som i gjennomsnitt inneholder mest sprøytemiddelrester, slik at vi kan unngå dem dersom vi må prioritere, sier markedssjef i Oikos, Kristina Alnes.

Sprøyting av jorde med traktor. Kilde: PAN Europe

Folk må vite hva de spiser sier Kristina Alnes, markedssjef i Oikos. Oikos bilde

 

Hvor mye sprøytemiddelrester får jeg i meg?

I tabellen nedenfor kan du se en liste over de matvarene som betyr mest for det totale inntaket av sprøytemidler i løpet av en dag. Undersøkelsen er gjort av Fødevarestyrelsen i Danmark (tilsvarer Mattilsynet i Norge). I Norge er i tillegg jordbær blant de matvarene som innholder mest sprøytemiddelrester, 85 % av prøvene inneholdt sprøytemiddelrester i 2005.

 

 
Råvare: Inntak pr. dag*
Epler 23,6
Hvetebrød 15,4
Potet 7,2
Pære 4,8
Tomat 4,2
Agurk 3,8
Vin 3,5
Salat 2,5
Druer 2,2
Appelsin 2,0
Sitron 1,9
Klementin 1,8
Kiwi 1,8
Havregryn 1,7
Paprika 1,0


*Angir hvor høyt sprøytemiddelinntak i mikrogram råvaren gir i gjennomsnitt ut fra hvor mye en danske gjennomsnittlig spiser av de ulike matvarene per dag.

 

117 ulike sprøytemiddelstoffer funnet i mat i Norge 

Det norske Mattilsynet tar prøver av norske og importerte råvarer hvert år. Tall fra 2007 viser at i de 1423 analyserte prøvene, det ble funnet 117 ulike sprøytemidler i råvarene. 32 av prøvene viste nivåer over MRL (maximum residue level), altså grenseverdien som er satt for at restene av sprøytemidler i matvarene ikke skal være skadelig.

 

Sprøytemiddelrester i 67 % av importerte grønnsaker og frukt, 57 % i norskproduserte

I prøvene av all frukt og bær ble det funnet sprøytemiddelrester i 67 % av tilfellene og i norske frukt og bær var det 57 %. Forsker Grete Lene Serikstad ved Bioforsk Økologisk mener at utviklingen går feil vei. Hun refererer til PAN Europe som har skrevet at det blir mer og mer sprøytemiddelrester i matvarer i EU. Det har vært en økning på 20 % de siste 5 årene og 49 % av frukt, grønnsaker og ulike typer korn inneholder sprøytemiddelrester i EU.

 

Oikos med samleside med informasjon om sprøytemiddel

Oikos har en oppdatert samleside med informasjonen over, pluss en del mer informasjon og linker til aktuelle rapporter fra mattilsynet og andre.  Har du merknader til dette sendes det kristina@oikos.no.

 

Her er link til samlesiden om sprøytemidler

Annonsører

Samarbeidspartnere