Salget av økologisk melk stabiliserer seg

25.03.2010
Etter en lengre periode med nedgang i volumomsetningen av økologiske melkeprodukter viser salget hittil i 2010 at utviklingen er i ferd med å stabilisere seg. Denne informasjonen ble presentert for Oikos - Økologisk Norge, på møte med Tine onsdag 24. mars.
-Dette er gledelig, sier Reidar Andestad i Oikos, økomelk og økomelkproduktsalget er store og viktige varegrupper innen det økologiske vareutvalget. Vi i Oikos er klare til å bidra til at salget tar av. Oikos fremmet en rekke gode ideer til Tine på hvordan markedsføringen kan bli bedre og tilbød seg også å aktivt bidra med tiltak.

Melkepiken er fra kampanjen i Danmark for økologisk melk. Foto:Økologisk Landsforening, Danmark.

 

Alt i 2008 da økomelken ble dyrere og fikk nytt design, falt salget i Norge.  Fallet i omsetningen av økologisk melk kom altså før effektene av finanskrisen dukket opp, ifølge Reidar Andestad. Ettersom den økologiske melken er produkt nr 1. i verdi og omsetning av økologiske produkter i Norge har dette stor betydning.  Informasjon fra Tine om at nedgangen har stoppet gir grunn til optimisme.

 

Prisdifferansen mellom økologisk og konvensjonell melk skal ha minsket fra 1. februar. Tine satte opp prisen på konvensjonel melk med 2,15% mens den økologiske melken ikke fikk pristillegg. Dette skal føre til at prisdifferansen også ute i butikk skal være lavere nå enn tidligere og kan bidra til at salget stiger, mener Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. 

 

Tines tiltak for å redusere inntaket av økologisk melk

Denne informasjonen har gått ut fra Tine om deres konsernstyrevedtak angående stopp av betaling av økotillegget for melk i karens:

 

24. mars 2010

Forsyningssituasjonen for økologisk melk - Fortolkning av styrets vedtak om tiltak innen økologi

I etterkant av at konsernstyret fattet vedtak innen økologi i februar, der det ble besluttet visse tiltak på tilførsels- og markedssiden for økologiske produkter, er det gjort en fortolkning/ klargjøring av styrets vedtak i forhold til inngåelse av nye leveringsavtaler.

 

Vedtaket praktiseres på følgende måte:
På grunn av at produksjonen av økologisk melk for tiden er høyere enn etterspørselen, er det en forutsetning for nye avtaler med TINE om pristillegg ved levering av økologisk melk, at leverandører pr 1. mars 2010 har:
- startet omlegging av jorda i 2009 eller tidligere, og/eller
- kjøpt økologisk melkekvote, og derfor ikke kan levere konvensjonell melk, og/eller
- fått innvilget tilskudd fra Innovasjon Norge med klausul om at de skal produsere økologisk melk, og/eller
- levert søknad til Innovasjon Norge før 1. mars 2010 og får innvilget tilskudd med klausul om at de skal produsere økologisk melk.


Dette innebærer at det må dokumenteres at tilskudd fra Innovasjon Norge er innvilget eller søknad er sendt innen 1. mars 2010.

Tilfredsstilles et eller flere av punktene ovenfor, vil avtale med TINE om økotillegg kunne inngås når godkjenning fra Debio framlegges. Det vil imidlertid ikke bli betalt økotillegg for leveransene i karenstiden i overensstemmelse med styrevedtaket.

 

Melkeprodusenter som vurderer å starte opp, men som per 1. mars 2010 ikke har startet omlegging, gis ingen lovnad om inngåelse av avtale foreløpig. Disse produsentene vil heller ikke få pristillegg for økologisk melk eller tillegg i karenstiden.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere