SalMar inngår verdens største enkeltavtale på fôr

21.10.2011
SalMar ASA og Polarfeed Sales AS har denne uke inngått verdens største enkeltkontrakt på produksjon og kjøp av økologisk fôr til fiskeoppdrett. – Tilgang til og god kvalitet på økologisk fôr er avgjørende for videre vekst innen økologisk oppdrett, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge som følger den internasjonale utviklingen på dette området. Han gratulerer Polarfeed med avtalen og at den også innebærer videre utviklingsarbeid.

Yngve Myhre er konsernsjef i SalMar.  Foto:  Aker Seafood

 

SalMar satser på økologisk oppdrett

-SalMar ASA har blitt den dominerende største økologiske lakseprodusenten i Norge etter kjøp av lisensene til Villa Organic. Konkurransen er tøff med økologiske produsenter særlig i Irland og Skottland, sier Reidar Andestad.  Leppefisk utvikling har vært sentralt for den økologiske oppdrettvirskomheten i Norge.  Innen økologiskoppdrett er laks størst i volum.  Fra august 2008 til årsskiftet 2009/10 var det en økning i økologisk lakseoppdrett på 52 %, fra 8 000 tonn til over 12 000 tonn, sier Reidar Andestad.

 

 

Ikke bare en kjøpsavtale for fôr

Avtalen som er inngått omhandler produksjon og kjøp av økologisk fiskefôr, samarbeid rundt forskning og utvikling samt samfunnsmessige nyvinninger. Bredden i avtalen er et resultat av at partene ønsker å legge forholdene til rette for vekst i segmentet. Det skal produseres et bærekraftig økologisk fôr med produksjonskvaliteter fullt på høyde med fôr til ordinær lakseproduksjon. I et industrielt bilde er dette sentralt for å lyktes med denne type spesialprodukter, skriver SalMar på sin informasjonsside.
Avtalen underbygger SalMar sin satsning på økologisk laks som er et voksende segment med stort potensial i det internasjonale markedet. Avtalen går i utgangspunktet over en periode på to år har en verdi på over 100 millioner NOK.

 

Ros til Debio og Mattilsynet

Forhandlingene mellom partene har vært preget av høye faglig mål, industriell tankegang og kvalitative føringer, og har vært et samspill mellom fagpersoner i selskapene.
Avtalens helhet vil være et viktig bidrag i å styrke satsingen på spesialprodukter hos Polarfeed. Samtidig er avtalens innhold en støttespiller for Regjeringen i deres mål om en økt produksjon av økologisk mat i Norge. Det er ingen tvil om at Norge, og SalMar vil bli en sterk og stor aktør i dette segmentet internasjonalt.
Partene vil gi skryt til Debio og Mattilsynet for raske og konstruktive bidrag i prosessen.

 

 

Hva er Polarfeed?

Polarfeed AS driver utvikling, produksjon og salg av fôrprodukter til fiskeoppdrettsnæringen. Selskapet har hovedkontor i Lofoten, mens produksjonen foregår i Øksfjord i Finnmark. Fabrikken har en årlig kapasitet på 30.000 tonn. I tillegg til egen produksjon importerer Polarfeed fôr fra Færøyene, noe som gjør at selskapet samlet sett kan levere et langt høyere volum, skriver de på sin hjemmeside.

 

Se tidligere sak om utvikling innen økologisk oppdrett som blant annet viser at 23 % av fersk laksen som omsettes gjennom Coop i Sveits er økologisk.


Saken over bygger på informasjon fra SalMar og Polarfeed

Annonsører

Samarbeidspartnere