SalMar satser på økolaks med oppkjøp av Villa Miljølaks

17.06.2011
Avtale om kjøp av Villa Miljølaks AS er inngått melder SalMar i en pressemelding . SalMar har etter børs 16. juni signert en avtale om erverv av 100 % av aksjene i Villa Miljølaks AS. Kjøpesummen for aksjene er satt til NOK 14 millioner. Selskapet har ca. NOK 100 millioner i netto rentebærende gjeld og leasingforpliktelser. SalMar Farming AS er kjøper av aksjene, mens aktiviteten i Villa Miljølaks AS vil bli rapportert som en del av segment Rauma.
– SalMar har betydelige markedsmuskler og bør kunne gjøre god butikk på økologisk laks framover, sier daglig leder Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge.

Bevisste svenske forbrukere var en viktig bakgrunn for utviklingen av økolaks

-Internasjonalt er det irsk, skottsk og norsk økolaks som konkurrer med hverandre om nå et voksende marked som stiller store krav til fiskehelse og fiskekvalitet, sier Reidar Andestad. Det er ikke minst innsats fra Sverige gjennom selskaept KRAV og i samarbeid med Debio i Norge, som har gjort at vi har fått økologisk sertifisering av laks og at det nå finnes en EU-stanrrad basert på felles regelverk om slik godkjenning, sier han.  Her har også Villa Organic bidratt vesentlig.

 

 

SelMar tar over 4 konsesjoner

Villa Miljølaks innehar til sammen 3 oppdrettskonsesjoner. 2 konsesjoner for oppdrett av økologisk laks (tildelt i tildelingsrunden i 2009) og 1 FoU-konsesjon som løper frem til 31. desember 2012. I tillegg driver Selskapet en FoU-konsesjon for Høgskolen i Ålesund med løpetid frem til juni 2012. Selskapet forventer å slakte ca 2 500 tonn sløyd vekt i 2011, hvorav ca. 1 700 tonn i andre halvår. Produksjonskapasiteten på de 4 konsesjonene er ca 4 000 tonn sløyd vekt per år, skriver selskapet.

 


Satser videre på leppfisk

FoU aktivitetene på selskapets to FoU konsesjoner er rettet mot prosjekter knyttet til leppefisk, noe som er et etablert satsningsområde for SalMar og et område hvor konsernet innehar betydelig kompetanse. SalMar ser frem til en videreføring av de etablerte FoU partnerskapene med eksterne samarbeidspartnere. -Det er ikke minst nybrottsarbeidet innen leppfisk som Villa Organic og Villa Miljølaks vil bli husket for, sier Reidar Andestad. En større satsing på dette og videre kutting av medisin og kjemikaliebruk i oppdrettsnæringen er noe alle bør jobbe for.SalMar har erfaring med økologisk laks

SalMar har 3 egne konsesjoner knyttet til oppdrett av økologisk laks og styrker gjennom dette oppkjøpet sin satsning og leveringsdyktighet for dette markedet. Organisk laks har høyere produksjonskostnader enn ordinær produksjon, men oppnår også høyere priser i markedet. For å oppnå effektiviserings- og samdriftsfordeler vil SalMar på sikt samlokalisere driften av alle konsernets økologiske konsesjoner i Møre og Romsdal. Målsettingen er at konsernet skal oppnå like gode marginer på sin produksjon av organisk laks som på den ordinære produksjonen, uttaler selskapet.

 

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av due diligence, styregodkjennelse samt godkjennelse fra konkurransetilsynet. Overdragelsesdato er satt til 11. juli.

 

Bildene er fra SalMar med unntak av leppfisken som er fotografert av Bellona og første bildet som er fra Morrison.

 

Her finner du mer informasjon om SalMar

 

Her kan du lese hvordan økologisk laks presenteres av det britiske selskapet Morrison.

Annonsører

Samarbeidspartnere