Samarbeid for utvikling av større mangfold i økologiske grønnsaker

20.12.2016
Erfarne frøprodusenter, bønder, gartnere og agronomi-studenter var i november samlet på seminar på Fokhol om sortsutvikling og frøavl innen grønnsaker. Målet var å utvide kunnskapsbasen og øke tilbudet av frø fra et større mangfold av grønnsaker tilpasset økologisk dyrking i Norge.

Økologisk landbruk stiller særlige krav til genetiske egenskaper hos plantene. Motstandsdyktighet mot sykdommer, skadedyr, tørke og store mengder nedbør blir stadig viktigere. Samtidig er tilbudet av plantesorter egnet til økologisk dyrking svært begrenset i dag, og mange gamle grønnsakssorter som var brukt i Norge før i tiden, har rett og slett forsvunnet i løpet de siste tiårene. Hvordan kan man sørge for en økt innsats i norsk sortsutvikling og frøavl, slik at økologiske bønder og gartnere kan få et større mangfold av grønnsaker tilpasset norske forhold?

Dette var bakteppet for kurset i planteforedling innen grønnsaker, arrangert av Oikos – Økologisk Norge sammen med Solhatt, Biologisk-dynamisk Forening, NORSØK og Norwegian Seed Savers 25.-26. november på Fokhol Gård i Stange. Kurset var det fjerde i en serie av kurs og seminarer arrangert av Oikos med ulike samarbeidspartnere på temaet grønnsaksmangfold siden 2014.

Invitasjon med program her

Vi hadde besøk av den nederlandske planteforedler Jan plantemangfold-2Velema, som har mer enn 30 års erfaring i profesjonell planteforedling i Nederland, og er grunnlegger av et av verdens ledende økologiske såvareselskap Vitalis Biologische Zaden B.V. I tillegg bidro en rekke sentrale personer fra det norske miljøet med engasjement for genressurser i plantedyrking. En munter gruppe av elever fra Sogn Jord- og Hagebruksskule samt erfarne gartnere fra Norwegian Seed Savers var blant deltakerne. Resultatet ble en lærerikt møte mellom forskjellige generasjoner som deler lidenskapen og engasjementet for sortsmangfold innen grønnsaker.

Velema holdt et spennende innlegg om grunnleggende planteforedlingsteknikker og –metoder for økologisk frødyrkning, og delte mange tips om seleksjonsteknikker for ulike typer grønnsaker, som salat, spinat og gresskar. Han ga også en levende framstilling av planteforedlingens historie i verden, og hvordan de forskjellige matplantene er blitt formet i samspillet mellom mennesker og natur, fra bønder til planteforedlere og nå med bruk av moderne bioteknologi.

Det var tydelig at det er behov for å satse mer på egen frøavl og sortsutvikling i Norge. Deltakerne ønsket seg flere slike samlinger.

Referat fra hele kurset her


Presentasjon fra Jasper Kroon her

Presentasjon fra Tom Harald Eckell her

Presentasjon fra Stephen Barstow her

Presentasjon fra Regine Andersen her

Presentasjon fra Susanne Friis Pedersen her


Oppsummering av seminar om ny giv for grønnsakmangfold i Oslo 3. november her

Lenke til artikkel «Plantemangfold og såvareregler i Norge» skrevet av Regine Andersen og publisert i Fagbladet Økologisk Landbruk, nr. 1/2016 her


Tekst: Fernando Mathias Baptista
Foto: Solhatt

Annonsører

Samarbeidspartnere