Samarbeid Sogn/Hvam om nytt fagstudie

03.05.2017
Fra høsten 2017 er det for første gang mulig å utdanne seg til agrotekniker innen økologisk landbruk i Norge! Bak tilbudet om en høyere, yrkesfaglig utdanning inne økolandbruk står Fagskolen Innlandet i samarbeid med Sogn Jord- og Hagebrukskule og Hvam videregående skole. Selv om den ordinære søknadsfristen gikk ut 15. april, er det fortsatt mulighet for å søke.

Fagskolen Innlandet tilbyr fra høsten 2017 landets første fagskole i økologisk landbruk i samarbeid med Hvam videregående skole og Sogn Jord- og Hagebruksskule. Det blir et samlingsbasert deltidsstudium over to år. Samlingene vil finne sted både på Hvam sør for Vormsund og Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland. Oppstarten av kurset må være en perfekt del av feiringen av SJHs 100-årsjubileum.

Opptakskrav
-
Fullført og bestått videregående opplæring innen naturbruksprogrammet. Med unntak for fiske, fangst og akvakultur eller
- Realkompetanse: Her er det krav om minst fem år yrkeserfaring fra landbruksproduksjon og/eller annen skolegang

Arbeidsform
Det blir lagt vekt på en praktisk tilnærming til de teoretiske fagene. Undervisningen blir en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning i grupper og individuelt. Studentene skal også arbeide med planer for egen gård eller et annet egnet prosjekt. Det er lagt opp til tett samarbeid med næringa, og vil også bli leid inn lærerkrefter fra Norsk Landbruksrådgiving og andre fagmiljøer i landbruket.

Studentene skal i tillegg ut i bedrifter (40 timer). Det legges stor vekt på å gjennomføre gardsbesøk, og både disse og skolegårdsbrukene vil bli brukt som case i undervisningen.

Agrotekniker i økologisk landbruk
Studiet gir en yrkesfaglig, høyre landbruksutdanning – egnet for bonden, rådgivere og fagarbeidere. Du får god kompetanse om jord og jordøkologi, økologisk planteproduksjon og husdyrhold, samt økonomisk styring og næringsutvikling på en landbrukseiendom. Det vil bli lagt stor vekt på å utfordre studentene til nytenking, og til å kople aktuelle verktøy og teori opp imot næringsgrunnlaget på garden. Fagskolen innen økologisk landbruk har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere og –rådgivere som deltar aktivt i planlegging og produksjon av økologisk mat.


Mer informasjon om studiet og søknadsskjema på hjemmesiden til Hvam videregående skole her

Tidligere nettsak om undervisningstilbudet i økologisk landbruk herFoto: Sogn- Jord og Hagebruksskule

Annonsører

Samarbeidspartnere