Samling for tillitsvalgte

11.11.2015
Målretta beitebruk, gode tips og råd til hvordan formidle "Hvorfor økologisk" og til og med "Hvordan arrangere gode årsmøter" engasjerte de 35 tillitsvalgte, økoambassadører og ansatte på tillitsvalgtsamlingen 6. og 7. november.

Hver høst arrangerer vi samling for tillitsvalgte i Oikos – Økologisk Norge, der alle gode krefter i organisasjonen inviteres. I tillegg til de som sitter i styrene i lokal-, fylkes- og regionlag, er landsstyret, de fleste ansatte, faggrupperepresentanter og økoambassadører med.

Målet med samlingen er å gi noe tilbake til dem som bruker sin fritid på Oikos, i form av både organisatorisk, sosialt og faglig påfyll – erfaringsutveksling, læring og inspirasjon. Vi er stolte av vår demokratiske oppbygging og flotte folk som bidrar!

God ramme på Kongsgården
I år var vi på Bygdø Kongsgård og fikk dermed også en presentasjon av gården ved forvalter Jan Tore Sørsdal. En del av deltakerne fikk omvisning på det nye økologiske gartneriet som er under oppbygging, og vi fikk muligheten til å besøke fjøset under Åpen dag etter samlingen vår.

Engasjerende innledninger
Flere gode innledere engasjerte forsamlingen. Landbruksrådgiver Markus Brun Hustad fikk stor applaus da han formidlet hvor skapet skal stå i kjøtt-klima-debatten. –Vi må redusere kjøttforbruket og ellers produsere kjøtt på egne (utmarks-)ressurser, understreket han.

Sauebonde Anders Kopstad fulgte opp med å fortelle hvordan bruk av skiftebeite med sau kan stimulere grasveksten og jordlivet i pakket jord, og dermed også fotosyntesen og CO2-opptak i jorda. –Det er klimasmart å bruke beitedyr med et godt beiteopplegg for få mest mulig ut av fotosyntesen, ifølge Kopstad, som bruker "målretta beitebruk" som planleggingsverktøy for beitingen på gården sin på Ringerike.

Hvordan nå fram med budskapet "Hvorfor økologisk"
Else Barrat-Due, teaterinstruktør, dramapedagog og ekspert på formidling, ga forsamlingen en god dose inspirasjon til å trå ut på podiet og til hvordan nå fram med budskapet om "Hvorfor økologisk". Ifølge Barrat-Due er pusten, fysisk og mental tilstedeværelse, god forberedelse og en gjennomtenkt dramaturgi i presentasjonen blant nøklene til en god presentasjon. Boka "På scenen i ditt eget liv" anbefales til de som ønsker ytteligere inspirasjon.

Gøy med årsmøte

Ragnhild Lunner har skrevet "Årsmøtehåndboka", og selv med tema "Hvordan arrangere gode årsmøter og være en god møtedeltaker" klarte hun å engasjere de frammøtte på en imponerende måte. De som vil ha tips og inspirasjon til den kommende årsmøtesesongen anbefales å bla opp i boka og forberede seg godt. –Det er da det blir gøy å delta på årsmøte, ifølge Ragnhild.

Ta jordlappen!

Avslutningsvis ble deltakerne og lagene tipset om muligheten til å ta jordlappen. – Å lage en knapp, som i svømmeknappen, ble for mye arbeid. Så da laget vi jordlappen i stedet, da kan vi bare dele ut en lapp, meddelte Kristian Ormset med glimt i øyet. Han har utviklet jordlappen gjennom Debio, et system for å gå gjennom ulike karakteristika ved matjord, og vurdere hva som er god og fruktbar jord. Hensikten er å få et mer bevisst forhold til hva som gir god jord, et viktig fokusområde for å kunne produsere mat i framtida. Det var også en god avslutning på seminaret, med tanke på at vi snart er ved enden av FNs internasjonale jordår.

samling tillitsvalgte 2015

Foto: Parallebolk om hvordan man holder gode presentasjoner.

Tekst og foto: Elin Rømo Grande og Maiken Pollestad Sele

Annonsører

Samarbeidspartnere