Satser på å løfte økologisk melk og storhusholdninger

29.06.2011
Det blir ikke ordinær utlysning av midler til nye prosjekter for utviklingstiltak innen økologisk landbruk for 2012. Øko-satsingen videreføres med 44 mill kroner, men innsatsen innrettes annerledes. Det satses mer på markedsutvikling og storhusholdinger. Etablerte prosjekter og satsingsområder følges opp og vil få mulighet til fortsatt støtte, forteller Statens Landbruksforvaltning.

Bildet viser et utvalg av økomelk produkter fra Tine.  Foto:  Tine

 

 

Behov for kreativ oppfølging av markedet

- Det er viktig at det satses på tiltak som bidrar til økt omsetnings av økologisk melkeprodukter og større innkjøp til storhusholdninger, sier daglig leder, Reidar Andestad, i Oikos - Økologisk Norge. I Oikos er vi klart til å bidra i dette arbeidet i tillegg til at vi håper på videreføring av store prosjekter som gir god forbrukerkontakt i dag.  Det er behov for kreativ oppfølging av markedet framover, det er viktig at tiltakene som settes ut i livet har stor mulighet for å skape resultater og økt økologisk omsetning, legger han til.

Coop økologiske melk gjør det stadig bedre i markedet og er tilgjengelig over hele landet i Coop-butikker, den er ofte også et prisgunstig kjøp for forbrukerne.  Foto:  Coop.

 

Muligheter innen økologiske melkeprodukter

Innen økologisk melk skjer det spennende ting. Coop har gjennom sin store satsting på økologisk melk ført til at det samlet igjen er vekst i omsetningen av økologisk søtmelk, samtidig som samlet søtmelkssalg går litt tilbake. Dette er det mange som ikke har fått med seg. Tine er inne med sin økologiske lettmelk i svært mange butikker i landet og kom i vår med økologisk naturell Cultura-melk. De har også signalisert at det kommer nye økologiske produkter til høsten. Den økologiske kefiren holder seg fortsatt godt i markedet og det samme gjør lett rømmen. Rørosmeieriet har en rekke økologiske kvalitetsprodukter ute, i tillegg til sin tjukkmjølk har de skjørost, rømme og smør. De har også flere surmelkskprodukter med bær. - Ut fra hva vi ser i andre nordiske land, bør det være et godt grunnlag for å løfte økologiske melkeprodukter vesentlig, sier markedssjef Kristina Alnes i Oikos - Økologisk Norge.

 

Ubalanse mellom produksjon og salg

Økologisk landbruk er i en utviklingsfase som fortsatt preges av ubalanse mellom produksjon og etterspørsel. Ikke alt som produseres som økologisk blir omsatt som økologisk vare. Det er nødvendig nå å rette mye av innsatsen mot markedet, skriver SLF. Bruk av utviklingsmidlene skal i 2012 rettes inn mot å gjøre kjøtt og melk mer tilgjengelig, og en ekstra innsats rettes mot storhusholdningene. Prosjekter rettet mot salgsleddet i verdikjeden prioriteres, og blant suksesskriteriene er økt markedsadgang for økologiske produkter i dagligvarehandelen og storhusholdninger.

 

Videreføring av prosjekter som er igang

Midlene til utviklingstiltak videreføres med 44 mill kroner. Etablerte prosjekter har frist til 1. september 2011 for å sende søknad/bekreftelse om prosjektet ønskes videreført. Satsingsområdet med regionale handlingsplaner for økologisk landbruk i regi av fylkesmannsembetene, videreføres også. Frist for fylkesmannsembetene til å søke om midler til oppfølging av tiltak i de regionale handlingsplanene er 1. oktober 2011, opplyser SLF.

 

Økologisk kompetanse skal styrkes

Jordbruksavtalen legger føringene for bruken av de økologiske utviklingsmidlene, her pekes det også på at det er avgjørende med kompetansebygging om økologisk drift i landbruket generelt, samtidig som kompetansen innen de ulike økologiske produksjoner styrkes og systematiseres, skriver SLF.

 

Mye av teksten over er fra SLFs informasjonsside.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere