Se debatten her: Visjoner for en ny landbruksmelding

24.09.2014
Politikerdebatt torsdag 25. september kl. 18:00. Hvordan kan en ny landbruksmelding i Norge fange opp jordbrukets utfordringer og muligheter på en framtidsrettet måte?

Arrangementet sendes direkte via nett og kan sees her fra kl. 18:00.
Et opptak vil også bli gjort tilgjengelig i ettertid.

Stadig flere velger økologisk mat i Norge, og i våre naboland øker økoforbruket betydelig. Skal vi sikre matproduksjonen for kommende generasjoner peker store internasjonale forskningsstudier på at økologiske metoder er nødvendig for å redde jordsmonnet og det biologiske mangfoldet. I EU satses det omfattende forskningsmidler på å videreutvikle økologiske metoder.

Hvordan kan man ta fatt i Stortingets mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020 på en offensiv måte? Hvilke visjoner har partiene, og hva vil de foreslå til den nye landbruksmeldingen?

Velkommen til politikerdebatt på Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, ved Jernbanetorget i Oslo.

Program

18.00 Velkomst og innledning ved Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge

18.15 Innledninger fra paneldeltakerne

19.00 Paneldebatt mellom deltakerne og med salen

20.00 Oppsummering og avrunding

Ordstyrer for kvelden er Aina Bartmann.

Last ned invitasjonen til debatten.

Arrangementet streames og kan sees her fra kl. 18:00

Arrangører

Oikos – Økologisk Norge i samarbeid med Debio, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Biologisk-dynamisk Forening. Arrangementet er en del av ØKOUKA 2014, se hele programmet.

Arrangementet er støttet av Nordic Choice Hotels, og deltakere får smake selskapets egen økologiske eplesort, Your Choice, produsert av Olav Jønsi i Telemark.

Annonsører

Samarbeidspartnere