Seminar i dag: Framtidsbygda i et økologisk perspektiv

21.03.2014
Hvem er den framtidige bonden? Hvordan kan det dyrkes mer mat på en bærekraftig måte? Hvordan kan framtidsbygda se ut? Over hundre påmeldte deltar på fagseminaret om framtidsbygda på Mære Landbruksskole i dag.

Til Mære Landbruksskole kommer over hundre deltakere fra hele landet i dag til seminar for utveksle kunnskap og tanker om Framtidsbygda.

Akselererer

Etterspørselen etter økologisk mat akselererer nå også i Norge. Men antall gårder i drift, går ned her i landet, og dyrkingsarealene minker, både i landbruket generelt og i økologisk landbruk. Globalt sett har verdens matproduksjon nådd taket for hva som er forsvarlig i et langsiktig perspektiv.

Peak food

Flere internasjonale studier viser at produktiviteten har stagnert eller gått tilbake i dyrkingen av de store kulturvekstene som ris, mais og hvete. Dette er alarmerende tegn, og den nylig publiserte FN-studien ‘Wake up before it is too late’ viser med all tydelighet at det er på tide å snu.

FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier De Schutter, pekte i sin rapport allerede for 3 år siden på agroøkologiske metoder som  en fundamental løsning både på fattigdomsproblemene og for klimaet.

Snu trenden

Oikos – Økologisk Norge er opptatt av hvordan vi kan snu den negative trenden. Det handler ikke bare om endrede rammebetingelser, men om en mer dyptgripende endring av tenkningen rundt landbruket.

Hvordan kan vi ivareta bønder rettigheter? Hvordan kan det dyrkes mer mat på en bærekraftig måte? Hvordan kan framtidsbygda se ut? Hva skal til for at unge vil satse på landbruket i framtiden?

Tankevekkende bidrag

En rekke foredragsholdere vil innlede på seminaret. Professor Dag Jørund Lønning fra Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling vil innlede om den livskraftige bygda. Seniorrådgiver Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet vil snakke om framtidsbonden i en global sammenheng.

Bonde Torbjørn Støre forteller hvordan det går an å drive økologisk familiebruk, et aktuelt bidrag nå i 2014, som er FNs år for familielandbruk.

U-landslinja og regnskoglinja ved Sund Folkehøgskule trekker inn de store sammenhengene, når de forteller om oljepalmer som truer skog og folk i peruansk Amazonas, og daglig leder i Oikos – Økologisk Norge vil fortelle om bønders rettigheter og plantemangfold for framtiden. Hele programmet finner du her.

Debatt og praksis

Det vil bli god tid til debatt, før deltakerne blir invitert til parallellsesjoner om bygdeutvikling, baking med gamle kornsorter, skolehage og kjøkkenhage, fettsyreseminar, praktisk økologisk landbruk og gartneri, fruktpressing og saftpressing. Her blir det noe for enhver smak.

Oikos – Økologisk Norge og Oikos Nord-Trøndelag arrangerer seminaret i samarbeid med Mære landbruksskole, Sund folkehøgskole, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag og fagmagasinet Økologisk Landbruk.

Landsmøte i Oikos – Økologisk Norge

Om kvelden åpner landsmøtet i Oikos – Økologisk Norge, ved ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram og avtroppende styreleder i Oikos, Jakob Bjerkem. De neste dagene går landsmøtet av stabelen på Kulturgården Bjerkem.

Den viktigste enkeltsaken er ‘Oikos 2020 – Strategi for en økologisk framtid’.

I løpet av de siste månedene har Oikos gjennomført en omfattende deltakende prosess for å utforme sin nye strategi, som skal ruste organisasjonen til å arbeide mer målrettet for å fart på den økologiske satsningen i Norge.

Annonsører

Samarbeidspartnere