Si ja til salg av rå, fersk melk!

09.06.2008
Mattilsynet har sendt på høring Forskrift om nasjonale bestemmelser om krav til varmebehandling ved omsetning av melk og fløte beregnet på direkte konsum.
Oikos, Norsk gardsost, Småbrukarlaget og Slow Food Norge har laget en underskriftsaksjon som overleveres Mattilsynet den 30. juli 2008.

Dato opprettet: 09.06.2008

Skriv under oppropet - Ja til salg av rå, fersk mjølk!


Forslaget til forskrift innebærer en oppmyking i forhold til dagens situasjon og åpner for salg av rå fersk melk (upasteurisert melk) under visse betingelser, men dette er et forslag som ikke er vedtatt ennå. Høringsfristen er 31. juli 2008.

Det vil sikkert komme en del høringsuttalelser som går i mot forslaget til Mattilsynet. Derfor er det viktig at også alle vi som ønsker en oppmyking gir uttrykk for vår mening. Dette angår mange flere enn de som vil være villige til å kjøre noen mil for å få tak i et par liter rå melk fra nærmeste godkjente produsent.

Frihet til å velge
Dette handler om våre rettigheter som forbrukere, retten til å gjøre egne valg når det gjelder vår mat og helse. Vi ønsker og forventer at norske myndigheter skal gi oss råd om hva vi bør spise og drikke, men vil ha frihet til å velge selv.

Helsefarlig?
Myndighetene begrunner det nåværende forbudet med at salg vil være helsefarlig. Hvorfor er det da tillatt med omsetning av tobakk i Norge? Svaret på det er enkelt, tobakksindustrien har betydelig større ressurser til å lønne advokater enn noen få idealistiske melkeprodusenter har.

"Får meg til å følge meg vel"
Hvorfor er det tillatt for produsentene å drikke denne farlige melken selv, noe de faktisk også gjør? Det finnes nok ikke tall for dette i Norge, men det er trolig ingen melkeprodusenter som ikke selv drikker upasteurisert melk. I USA drikker 95 % av melkeprosentene rå melk og begrunner det med at den ”smaker bedre” eller at den ”får meg til å føle meg vel”.

Norsk gardsost, Oikos, Norsk bonde- og småbrukarlag og Slow Food har her samlet en del informasjon om den aktuelle høringa og om rå (upasteurisert) melk.

> Selve høringa fra Mattilsynet om forskrift om rå melk og fløte. Frist 31. juli 2008
> Risikovurdering vedrørende rå melk og fløte. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), februar 2006
> Respons fra Norsk gardsost til VKMs risikovurdering (pdf), april 2006

> Om bruk av rå (upasteurisert) melk (pdf). Ove Fosså, leder Slow Food-komiteen for Smakens Ark i Norge, 14. juni 2008
> Den forbudte maten (pdf). Kronikk av Mons Kvamme i Bergens Tidende, 22. februar 2008

> www.dietter.no - Dietter tilpasset deg!
Nettside laget av Christer Hamre som er grunnlegger av virksomhetene Dinkelbakeriet AS og Økologisk Råvareimport AS.Internasjonale lenker

USA:
> www.realmilk.com (med lenker til to PowerPoint-presentasjoner med mye info om positive helseeffekter av rå melk: "Rebuttal to FDA Powerpoint Against Raw Milk" og "Raw Milk and Raw Milk Products: Safety, Health, Economic, and Legal Issues")
> www.rawusa.org
> www.rodaleinstitute.org/20080515/n1
> www.raw-milk-facts.com


Frankrike:
> Risk vs. benefit of raw milk consumtion. Vuitton, immunolog (pdf - NY)
> Fromages au lait cru: amis ou ennemis pour notre santé? (på fransk)

Canada:
> www.bonlait.com (på fransk)


Her er våre høringssvar som ble levert til Mattilsynet til 31. juli 2008:
>> Høringssvar fra Norsk Gardost (pdf)
>> Høringssvar fra Oikos (pdf)
>> Høringssvar fra Norsk bonde- og småbrukarlag (pdf)
>> Høringssvar fra Slow Food Norge (pdf)

Annonsører

Samarbeidspartnere