Signer globalt opprop for å stoppe" Monsantosering"

17.12.2009
Oikos støtter følgende opprop. Initiativtakerne bak No-Patents-on-Seeds koalisjonen (Utviklingsfondet, Greenpeace, Misereor, No-Patents-on-Life, Berne Declaration and SWISSAID) lanserer et globalt opprop for å stoppe "Monsantosering" av mat, såfrø og dyr. Myndigheter, politikere og patentkontorer over hele verden blir bedt om å stoppe det økende antall patenter på mat, såfrø og husdyr.

Dette er fra GMO-aksjon i Sverige, ledet av Greenpeace.

 

Rask økning i GMO-søknader 

Mais, salat, trær, barnemat, griseavl og øl er blant tingene det søkes patent på i dag. For tiden øker antallet av slike patentsøknader i et raskt tempo. Patenter på planter og dyr ble tillatt i Norge ved innføringen av EUs patentdirektiv for fem år siden.

 

Fra fransk film om Monsanto

 

En rekke negative konsekvenser av patenteringstrenden

 Tap av biologisk mangfold i landbruket, økt avhengighet til innsatsmidler i landbruket, stigende gjeld for mange bønder, og stadig høyere begrensninger for tilgang til genetiske ressurser for bønder og offentlige forskningsinstitusjoner representerer noen av de mest bekymringsfulle følgene av patenteringstrenden. Til tross for den alarmerende økningen i patentsøknader er ingen juridiske tiltak i sikte for å stoppe denne trenden så langt. Tvert imot, viser en fersk undersøkelse av søknader innlevert ved World Intellectual Property Organisation (WIPO) at de store private internasjonale selskapene fremdeles forsøker å presse gjennom sitt monopol uten å bry seg om konsekvensene for global matsikkerhet og livsgrunnlaget for fattige småbønder rundt omkring i verden.

 

Overlevering av signert opprop i mars 2010 

I slutten av mars 2010, vil dette oppropet - signert av så mange organisasjoner og enkeltpersoner som mulig - bli overlevert til myndighetene og patentkontorer over hele verden.

 

Vi trenger din støtte 

Vi trenger din støtte for å få til en politisk endring og stoppe patentering av mat, såfrø og dyr. Signer dette globale oppropet på: http://www.no-patents-on-seeds.org/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=56 og bli aktiv i ditt land og i din region! Fortell dine venner og send meldingen videre til organisasjoner som du kjenner. Ta del i den globale handlingsdagen i slutten av mars 2010 når oppropet overleveres til myndighetene.

  

Linker

  

 

Kontakt: Teshome Hunduma, programkoordinator i utviklingsfondet. Email: mailto:bell@utviklingsfondet.no; Tlf: (+47) 23 10 9588    Mobil: (+47) 99 54 62 82

Annonsører

Samarbeidspartnere