Siste utgave av Ren Mat før nytt magasin

04.12.2011
Ren Mat nr 5 skal i disse dager være ute i postkassene hos medlemmer og abonnenter. Dette er siste utgave av Ren Mat, både for dette året og i sin nåværende form. Dette er slutten på en æra for Ren Mat som de siste ni årene har markert seg innen Fagpressemiljøet, og det økologiske miljøet i Norge.

Av Wanda Widerøe

 

Nytt magasin i februar

Fra februar neste år skal Ren Mat relanseres. Bladet får ny design, nytt format, flere sider, flere og større reportasjer og en ny tilnærming til den økologiske livsstilen. I første omgang vil bladet gis ut fem ganger i året og trykkes i et opplag på 10 000. Unntaket er i juni, da Ren Mat skal distribueres i hele 100 000 eksemplarer. Ren Mat vil også fremover samarbeide med Grønn Hverdag som ikke skal gi ut papirmagasin fra neste år.

Styret i Oikos besluttet våren 2011 å legge om sin informasjonsstrategi, og legge mer ressurser i Ren Mat. Dette for å nå ut til flere potensielle brukere av økologiske produkter. Håpet er at mer forbrukerrettet stoff i Ren Mat vil kunne bidra til en mer miljøvennlig holdning til maten vi spiser og valgene vi tar i hverdagen.

 

ny forside ren mat

 

Vil gå i front

Oikos - Økologisk Norge, som er en forbruker- og produsentrettet organisasjon, har et klart mandat til å bidra til at regjeringen når sitt mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Gjennom årlige butikktester, guider og annet forbrukerrettet stoff, har Ren Mat utrettelig presset på at både produsenter og butikker skal ha et større utvalg av økologisk mat. Men også i denne næringen er det reglen om 'tilbud og etterspørsel' som gjelder. Derfor er det viktig å kunne nå frem til flere forbrukerne med saklig og nyttig informasjon.
I året som gikk har det vært en liten økning, og ved årsskiftet er 4,8% av all mat som omsettes i Norge i dag økologisk eller biodynamisk. Økningen i Norge er lavere enn i mange andre europeiske land, og betraktelig lavere enn i USA.

Med Norges unike og gunstige økonomi, er det ingen gode grunner til at ikke Norge skulle kunne være et foregangsland. Det trengs mye og god informasjon om fordelene og nødvendigheten av en mer miljøvennlig tilnærming til matproduksjon, helseeffektene dette gir og ikke minst - smaken og verdsettelsen av ekte og rene råvarer. Dette håper Ren Mat å kunne bidra med.

 

Hva finner du i desemberutgaven?

Vi håper dere som mottar Ren Mat vil ha glede av denne siste utgaven. Vi har valgt å trekke frem reindriftsnæringen, vel vitende om at vi stikker hele armen inn i en kompleks næring. Vår interesse er å sette søkelys på råvaren som fortjener full oppmerksomhet fra både forbrukere og myndigheter. Dessuten har vi et langt og godt intervju med to bønder på Hadeland. Den ene driver økologisk landbruk - den andre konvensjonelt. Avstanden mellom dem er liten; som Lars Hvinden sier: - Det finnes kan hende en tredje vei... Vi har også besøkt en spennende økologisk gastro-pub i London, og vært hos Leif Vidar på Hønefoss som ønsker seg flere økologiske griser så han kan lage pølser. Bedriften er godkjent av Debio, men hovedingrediensen mangler.

Så nyttårsønsket vårt i år er verken nytt eller hemmelig; vi ønsker oss flere økologiske råvarer!

I motsetning til grisen, tror vi på et liv etter jul og ser frem til februar. Da kommer "nye Ren Mat".

Annonsører

Samarbeidspartnere