Skolehagene gis nytt liv

23.04.2012
Første samling i kurset Fysisk aktivitet og mat - om økologiske skolehager og bærekraftig undervisning, ble holdt i Glasshuset i Ødekjære på Tjøme, hos Marianne Leisner, i regi av Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Skolehageseminar på Tjøme

Etter fire intense dager om jord og jord kvalitet, kompostering og poding er deltagerne på skolehagekurset fulle av inspirasjon og pågangsmot til å begynne med arbeidet med skolehager på sin lokale gård, skole eller barnehage. Kursdeltagerne kommer fra hele landet, hver med sine prosjekt.

Bærekraft i praksis

Kurset vektlegger at arbeid med en økologisk hage gjør bærekraftige prinsipper konkrete og håndterlige. At avfall kan bli til hagens viktigste ressurs, og at biologisk mangfold gjør innhøstinga ekstra spennende og smakfull, er noe barn og ungdom kan ha stor glede og nytte av.

Kontakt med naturen, fysisk aktivitet og matlaging som grunnlag for en sunn ernæring er også viktige aspekter av arbeidet som kan bidra til en bærekraftig og helsefremmende livsstil.

 

Teori og praksis om hverandre

Alle fag i skolen kan kobles til erfaringslæring i hagen, noe som gir elevene tilgang til førstehånds opplevelse i naturen. Kurset kombinerer teori og praktisk arbeid og gir et grunnlag for økologiske hager i barnehager, skoler og gårder som driver sosialt/pedagogisk arbeid (Inn på Tunet). I Inn på Tunet /Grønn omsorg er det blant annet kontakten med Grunnleggende livsprosesser i den økologiske hagen som har betydning for et godt liv.


Kurset er et videreutdanningskurs for høgskolelærere, lærerstudenter, lærere, førskolelærere, SFO– medarbeidere og bønder som ønsker å bruke kunnskap, ferdigheter og ressurser om hage og gård i skolesammenheng. Kurset vektlegger også de pedagogiske, praktiske og organisatoriske sidene ved opparbeiding og drift av et skolehagerelatert prosjekt.

 

Noen stikkord:

• Analyse av skolens fysiske omgivelser
• Øvelser: opptegning, praktiske øvelser, pedagogiske øvelser
• Økologisk hagebruk, hvorfor økologisk?
• Året rundt i skolehagen; Kompostering, jordforbedring, oppal,forskjellige plantekulturer, osv.
• Sunn mat rett fra skolehagen;Råkost, salater, supper, desserter mm.
• Elevbedrifter
• Konservering, urtesalt, urteteer, kranser, frøposer
• Kultivering av skolens / gårdens uteområder
• Utviklingspsykologi: egnete aktiviteter for ulike aldersgrupper
• Fra erfaringslæring til læreplanen (Kunnskapsløftet)
• Grønn Omsorg /Inn på Tunet; hagebruk som en terapeutisk/pedagogisk aktivitet.

 

På hver samling er det foredrag, praktiske øvelser og presentasjoner av prosessen på den enkelte skole. Hver samling har et klassetrinn som tematisk tyngdepunkt (småklassene, mellomtrinnet og ungdomstrinnet).


Les mer om kurset.

Annonsører

Samarbeidspartnere