Skremmende økning i sprøytemiddelbruk

17.02.2009
- Det er en sjokkerende økning i bruk av kjemiske sprøytemiddel i Norge, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos i en kommentar til Mattilsynets nye statistikk over omsetning av plantevernmidler i Norge.

 

Bildet: Roundup brukes både av bønder og hageeiere.


Rapporten viser 9,2 % økning av ugrasmiddel og 14,7% vekst i soppmiddel. Det er tredje året på rad at plantevernmiddelbruken øker.


Miljøbevissheten
- Miljøbevisstheten har ikke senket seg i norsk landbruk og i norske hager.
Mener vi noe med forebyggende helsevern og forebygging av miljøutslipp må
myndighetene gripe inn og kraftig redusere bruken av gift i matproduksjonen,
sier daglig leder i Oikos.

Roundup med barnesikring!

 

Glyfosat farligere enn antatt
En ny fransk undersøkelse viser at selv svært små doser - utblanda opp til100 000 ganger - av ulike Roundup-varianter dreper menneskeceller på fåtimer og skader membraner og DNA. Giftvirkninga øker på grunn av glyfosat og andre tilsettingsstoff som finnes i ugrasmiddelet. Undersøkelsen er publisert i det amerikanske tidsskriftet "Chemical Research in Toxicology" i januar 2009.
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx800218n

Bruken av glyfosat har økt hvert eneste år siden 2000. Med ei totalomsetning på 346 tonn i 2008, er glyfosat det mest brukte sprøytemiddelet i Norge.


Ikke nødvendig

- Det er slett ikke nødvendig, som enkelte i landbruket hevder, å bruke sprøytemidler. Økologisk landbruk drives med suksess over hele landet uten denne giftbruken, hevder Andestad.  En viktig grunn for de som legger om til økologisk drift er å slippe å utsette seg selv og miljøet for kjemiske sprøytemiddel.


Totalforbud i hager

- Som et første tiltak bør det bli totalforbud mot bruk av sprøytemidler i  norske hager. Der er det overhodet ikke noen kommersielle interesse av det, avslutter Andestad. 

 


Mattilsynets rapport Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2004-2008
http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00045/Plantevernmiddel-sta_45762a.pdf


Mer informasjon

Fagsjef i Oikos Jon Magne Holten, mobil 916 98 010, og daglig leder Reidar Andestad, mobil 412 71 664.

 

Bildene er hentet fra http://www.info-roundup.no/

 

Annonsører

Samarbeidspartnere