Slakter innsatsen for økologisk landbruk

16.02.2016
Skiftende regjeringer ikke har fulgt opp stortingets mål om økologisk produksjon og forbruk, og innsatsen står til stryk. Det er konklusjonen til Riksrevisjonen som ble lagt frem i dag.

Rapporten er et resultat fra Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å nå målene om økologisk landbruk. Stortingets mål er at 15 prosent av matproduksjonen og - forbruk skal være økologisk innen 2020.  Til tross for en ambisiøs handlingsplan fra 2009, lå dyrka økologisk areal i 2014 på bare 4,7 prosent og andel økologisk mat omsatt i dagligvarehandelen var 1,45 prosent.

Ikke overraskende
Daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen, er ikke overrasket over konklusjonene. – Rapporten viser med all tydelighet at skiftende regjeringer ikke har fulgt opp stortingets mål om økologisk produksjon og forbruk. Regjeringen har nå en enestående mulighet til å rydde opp og vise handlekraft. Vi forventer at rapporten følges opp med en tydelig og forpliktende handlingsplan som viser hvem som skal gjøre hva og når for å nå Stortingets mål.

Rapportens hovedfunn

- Utviklingen for økologisk produksjon og forbruk er ikke i samsvar med målene fra Stortinget.
- Det økologiske regelverket er komplekst og uoversiktlig.
- Stimuleringstiltakene er ikke nok for å øke den økologiske produksjonen.
- Styresmaktene har ikke lagt godt nok til rette for å øke det offentlige forbruket av økologisk mat.
- Den generiske markedsføringen av økologisk mat (som er markedsføring av en produktkategori i steden for ei bestemt merkevare) er ikke omfattende nok for å nå ut til forbrukere, distributører, storhusholdning og dagligvarehandelen.


Innsatsen "en dråpe i havet"
Riksrevisjonen var svært tydelige i sin framlegging av rapporten, og sluttkommentaren fra riksrevisor Per Kristian Foss bidro til å forsterke dette inntrykket. – To millioner til generisk markedsføring er en dråpe i havet.
Som et eksempel på at det likevel er fullt mulig å få til noe, holdt han fram forsvarets satsing på økologisk mat i Nord-Norge.

Mye å ta tak i
Regine Andersen sier regjeringen har mye å ta tak i for å følge opp rapporten. Det er særlig fire områder som krever handling raskt:

- Det første er informasjon. Mange vet fortsatt ikke hvorfor de skal velge økologisk mat. Her må myndighetene gå foran og være tydelige. De må fortelle hvorfor vi skal velge økologisk, slik vi ser i våre naboland.

- Det andre er offentlig forbruk. Her må det sette tydelige krav til hvor stor andel av det offentlig forbruket som skal være økologisk. I København er nå 90 % av det offentlige forbruket økologisk, og det er satt mål om at alle offentlige kjøkken innen 2020 skal ha en andel på 60-90 økologisk mat, dvs. oppnå økologisk sølvmerke.

- Det tredje er rammebetingelsene for bøndene våre. Det må bli enklere å legge om til økologisk produksjon. Vi vet at bønder står i kø for å legge om. Tilskuddsordningene må også få en innretning som sikrer tilstrekkelig og forutsigbar lønnsomhet.

- Det fjerde er satsning på forskning og utvikling. Det må øremerkes betydelige beløp til forskningen på dette området etter at det knapt er blitt satset alle disse årene. Riksrevisjonens rapport slakter innsatsen så langt, men legger også et enestående grunnlag for å rydde opp og få fart på satsningen på økologisk produksjon og forbruk i Norge, sier Regine Andersen.

Mer informasjon:
Riksrevisjonens pressemelding: https://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/OkologiskLandbruk.aspx

Riksrevisjonens rapport: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/OkologiskLandbruk.aspx

NRK: http://www.nrk.no/ytring/satser-ikke-pa-okologisk-jordbruk-1.12805845

Nationen: http://goo.gl/SYeitb

Aftenposten: http://www.aftenposten.no/okonomi/Malet-er-15-prosent-okologisk-mat-Men-na-gar-produksjonen-ned-8359403.html

Aura avis

Tekst:
Jens Petter Homleid
Foto: Solhatt

Annonsører

Samarbeidspartnere