Små bruk – store muligheter

24.03.2015
Det er ikke størrelsen det kommer an på - med kreativitet finnes mange spennende produksjons- og omsetningsløsninger for lokalmat. Det fikk en gruppe nordmenn på tur i Frankrike oppleve nylig.

Det er ikke nødvendigvis størrelsen det kommer an på. For de fleste gårdsbruk handler det vel så mye om balanse mellom kostnader og inntekter. En utfordring ved allsidig, ressursfornuftig drift, kan være å få omsatt produktene, men det finnes løsninger.

Frankrike

I slutten av februar 2015 dro 15 deltakere fra Norge til Nice i Frankrike. Målet var den årlige studieturen som Yvonne Tonnaer og Ole-Jacob Christensen arrangerer, i regi av Oppland Bonde- og Småbrukarlag. Norske bønder, representanter fra Bondens marked, andre som jobber med landbruk og andre interesserte som var med, fikk en unik mulighet til å besøke forskjellige gårder og omsetningsinitiativ i fjelldalene nord for Nice.

Andelslandbruk nord for Nice

Viktigheten av gode omsetningskanaler

Den siste Brennpunktdokumentaren Matvarekrigen, viser hvor stor makt daligvarekjedene har over det vi spiser i Norge. For småskala-produsenter er det vanskelig å få hylleplass og nå ut til forbrukere. Som i Norge opplever mange bønder i Frankrike press på flere måter: til å gjøre store investeringer, til å drive stort og et prispress ved salg.

Bøndene vi besøkte har valgt å ikke la seg presse i store systemer. De har istedet utviklet andre strategier for sin drift og for å nå frem til forbrukerne. Målet er å kunne være småbrukere, men i stedet for å la seg begrense av dette, viste de oss hvor mange muligheter som finnes. Vi besøkte bønder som driver med sau, andre som produserer syltetøy fra egenproduserte råvarer og av det de kunne høste i naturen. Bønder som yster egen ost, lager en egen variant av spekeskinke, og mange som produserer grønnsaker. Felles for alle er at de har valgt forskjellige strategier for omsetning. Noen driver egen restaurant og catering, andre er del av en egen bondedrevet butikk, mens mange har andelslandbruk og selger direkte til forbrukere via internett.

andelslandbruk Frankrikestorfe Frankrike

Andelslandbruk

I Frankrike startet det første andelslandbruket, kalt AMAP, i 2001. Som i Norge har modellen sikret bedre vilkår og pris til bonden, økt andelen direktesalg og økt omsetning av økologisk mat.

Andelslandbruk har hatt en enorm vekst i Frankrike de siste årene. I dag finnes det rundt 2000 andelslandbruksinitiativ i landet.

De fleste er mindre enn i Norge, med 40-50 medlemmer. Når de blir flere enn dette, starter de heller opp nye andelslandbruk. I motsetning til i Norge er det i Frankrike ikke vanlig med selvhøsting. Andelshaverne møter opp på faste dropp-punkter i byen for å hente sin ukentlige dose av ferske, lokalproduserte, økologiske varer. Det er vanlig at både grønnsaker, oster, frukt og kjøtt omsettes på denne måten. I Norge er andelslandbruksmodellen i rask utvikling, og stadig flere bønder og forbrukere tar et aktivt valg for å støtte opp om løsninger som gavner bøndene og forbrukeren, og ikke mellomleddene i verdikjeden.

sitrussyltetøy Frankrike

Bondens butikk

Som butikken på Mathallen i Oslo, besøkte vi en butikk som også er eid og drevet av bønder. 31 produsenter leverer varer til butikken. De har ansatt en egen person, men i perioder står bøndene også bak disken hvis nødvendig, eller er tilstede i butikken for å snakke med kundene. Butikken ble hjulpet i gang av kommunen som ønsket å bidra til omsetning av lokale produkter. Deres tilretteleggelse med blant annet lokaler, var avgjørende for suksess, fortalte initiativtakerne. Da vi besøkte dem feiret butikken ett år. Stoltere produsenter av fantastisk gode produkter skal du lete lenge etter.

Bondebutikk Nice-området yoghurt bondebutikk

Direktesalg via internett

Flere av gårdene vi besøkte omsetter også gjennom en ordning kalt La ruche qui dit oui (bikuben som sa ja). Dette er en internettplattform som kobler forbrukere og bønder direkte sammen. På nettsiden kan produsentene legge ut varer de har til salg, og oppgi mengder og pris. Forbrukerne kan legge inn bestilling på varer de lnsker å kjøpe. Det er avtalt faste tidspunkter der bøndene kjører til bestemte møteplasser, gjerne i byene. Bestillingsmuligheten på nettet lukkes på et tidspunkt før selve utleveringen. Basert på mengden bestilt velger bonden selv om leveransen er stor nok til at det lønner seg for henne å kjøre ut den bestemte dagen. Hvis ikke, forskyves bestillingene, og forbrukerne må vente til nesten møtedato.

Lignende løsninger er nå under utvikling også i Norge, som Open Food Network, Neeach, Fraats og Matkollektivet.

Annonsører

Samarbeidspartnere