Småbarnsforeldre vil ha økologisk mat

05.11.2010
En landsomfattende undersøkelse gjennomført av TNS Gallup blant norske småbarnsforeldr,e viser at halvparten av småbarnsforeldrene med barn i alderen 0-4 år vil ha økologisk barnemat. -Dette er gledelig nytt, sier Idun Leinaas i Oikos - Økologisk Norge. Økologisk mat er sunn fornuft.

Oikos oppfordrer foreldrene til å også velge økologiske råvarer til barna når de så skal spise hjemmelaget mat. Foto: Oikos

Økologisk mat er sunn fornuft

På spørsmål i undersøkelsen svarer halvparten av de spurte at de er opptatt av at barnematen er økologisk.

- Undersøkelsen bekrefter at økologisk mat ikke lenger kun er for de spesielt miljø- og helsebevisste, men at det foregår en klar adferdsendring generelt blant nordmenn.  Økologisk mat handler like mye om smak, rene produkter og strenge kvalitetsrutiner, sier Stine Marie Nygård, produktsjef for Hipp.

På spørsmål om hva som er det viktigste kriteriet ved valg av barnemat, oppgir hele 60 prosent av foreldrene at prisen er viktigst. 25 prosent oppgir at viktigste kriteriet er at maten er økologisk.

 

63 prosent økning i salg

Høstens bleie- og barnematkrig i dagligvarebransjen har nok også bidratt til økende interesse for økologisk barnemat. Salgstall fra august og september i fjo,r sammenliknet med samme periode i år, viser en økning i omsetning på hele 63 prosent.

- Alle våre produkter er økologiske og vi ser helt klart at der pris ikke har noen betydning, velger småbarnsforeldre helst økologisk barnemat, forteller Nygård.

Ifølge undersøkelsen er de som kjøper økologisk barnemat også villige til å betale mer for maten. Rundt halvparten av de spurte svarer at de er villige til å betale fem kroner mer per produkt. Og fedrene er villige til å betale litt mer enn mødrene.

Tall fra januar i år fra Økobarometeret, som er en årlig adferds- og holdningsundersøkelse om økologisk mat, viste samme tendens. Kundene som handler økologisk mat er villige til å betale mer for maten.


I følge statistikk fra SLF, var 13% av all barnemat som ble solgt i 2009 økologisk, og tallet for 2010 ser også ut til å stige.

Produktsjef HiPP

- Økologisk tankegang og høy kvalitet er selve basisen for HiPP. For HiPP er den helhetlige tilnærmingen viktig. Det betyr at ikke bare produktene, men også produksjonen er helt avgjørende i HiPPs økologiske filosofi, sier produktsjef i HiPP Stine Marie Nygård. Foto: HiPP

 

Om undersøkelsen:

-          Intervjuene er gjennomført som en webundersøkelse på Gallups eget internettpanel

-          Undersøkelsen er gjennomført på et landsdekkende utvalg av foreldre som har barn i alderen 0-4 år. Foreldrene i undersøkelsen er i alderen 20-55 år.

-          Intervjuene er foretatt i periodene 17. -24. september 2010.

-          Antall respondenter: 502

 

For mer informasjon om undersøkelsen, kontakt HiPP.

Annonsører

Samarbeidspartnere