Smakfull spydspiss

04.03.2009
Det var en tydelig engasjert landbruksminister som framhevet økolandbrukets viktige rolle som spydspiss, på Norturas lansering av det nye økologiske varemerket, Økologiske Norgården 4. mars.

På restaurant Manna i Oslo var det dekket opp til en svært standsmessig lunsj basert på smakfulle råvarer fra Økologiske Norgården. Og hele verdikjeden var representert, fra økobonde og operasanger, Petter Simonsen, via markedsdirektør i Nortura, Jon Eskedal, til kjededirektør i supermarkedkjeden Ultra, Tron Skarpenes, i tillegg til landbruksminister Brekk.

 

Landbruksministeren holdt en engasjert tale, hvor han trakk fram økolandbrukets betydning som spydspiss i utviklingen av gode agronomiske driftsmetoder, samt økt dyrevelferd. - Ingen kan komme og fortelle meg at ikke kunnskapen om driftsmetoder uten bruk av sprøytemiddel også vil gagne konvensjonelt landbruk, slo Brekk fast.

 

Over 20 økologiske produkter er nå i finne i Norgårdens lekre og lett gjenkjennelige design. Og det var en tydelig stolt merkevaresjef, Kjersti Sørby, som kunne fortelle om ambisiøse planer med lansering av ytterligere 20 nye produkter i løpet av 2009.

 

Les mer om Økologiske Norgården på http://www.norgarden.no/

Annonsører

Samarbeidspartnere