Snart blir det mer økologisk oppdrettsfisk

23.07.2009
Fiskeridirektoratet har offentliggjort fordelingen av de nye økologiske fiskeoppdrettskonsesjonene. Når disse tas i bruk kan en forvente økt produksjon og eksport av økologisk oppdrettfisk fra Norge. EU er på sin side i havn med de nye bestemmelsene som gjelder for økologisk fiskeoppdrett og som vil bli gjort gjeldende i Norge.

Tildeling av økologiske matfisktillatelser

 

Listen over søkerne som får tilsagn om økologiske matfisktillatelser i 2009 er nå offentliggjort.

 

Region Finnmark har nå prioritert hvem som skal få tildelt de fem økologiske matfisktillatelsene.

               

Oversikt

Her er oversikten på innehaver og på antall økologiske konsesjoner:   

 

Nærøysund AS   -   1 konsesjon          

Sogn og Fjordane           

          

 

 Villa Miljølaks AS  -  1 konsesjon        

Møre og Romsdal          

 

               

Salmar Farming AS  -   2 konsesjoner     

Trøndelag          

         

               

Arnøy Laks AS  - 1 konsesjon

Troms  

 

 Saken hos Fiskeridirektoratet finner du her.

 

 

Nytt EU-regelverk på plass

Mattilsynet legger på sin hjemmeside ut informasjon om drøftinger rundt økologisk regelverk i de aktulle komiteene i EU. Dagene 29.-30.juni var det møte i  

Standing committee on organic farming 

Følger du denne linken vil du finne referat fra møtet i juni og du kan se hvilke saker ble drøftet som som tetthet i merene.

 

Informasjon om det økologiske regelverket finner du på http://www.debio.no/

Her er link til informasjon om samarbeid mellom svenske KRAV og norske DEBIO innen villfisk og økologisk oppdrett.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere