Sogn Jord- og Hagebruksskule må reddes fra nedlegging

06.11.2013
Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland kommune står i fare for å bli nedlagt. I et felles brev til Sogn og Fjordane fylkeskommune oppfordrer Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos – Økologisk Norge, Norges Bondelag og Utviklingsfondet fylkeskommunen til å snu i saken og sikre skolens fortsatte eksistens.


I et felles brev til Sogn og Fjordane fylkeskommune oppfordrer Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos – Økologisk Norge, Norges Bondelag og Utviklingsfondet fylkeskommunen til å snu i denne saken og sikre skolens fortsatte eksistens.

- Det ville være et stort tilbakeslag for utviklingen på det økologiske området om Sogn Jord- og Hagebruksskule blir nedlagt, sier daglig leder Regine Andersen i Oikos - Økologisk Norge. Salget av økologiske varer er i ferd med å ta av her i landet og folk vil ha kortreiste norskproduserte økovarer, sier hun. - Da trenger vi langt flere produsenter og dette forutsetter at de får et egnet utdanningstilbud. Sogn Jord- og Hagebruksskule er det viktigste utdanningstilbudet i så måte.

Sogn Jord- og Hagebruksskule er den eneste skolen med et helhetlig utdanningstilbud i økologisk landbruk på Vg2- og Vg3-nivå i Norge. Skolen utdanner årlig om lag 15 agronomer med praktisk og teoretisk kompetanse i økologisk landbruk. Skolen har et bredt kurstilbud med stedsbasert næringsutvikling, og flere oppdrag og prosjekter innen småskala melkeforedling, geitehold og frukt- og grønnsaksproduksjon. Den bidrar i lokal næringsutvikling og er en viktig arbeidsplass i Aurland kommune med 25 årsverk fordelt på 30-35 ansatte.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Oikos – Økologisk Norge mener at det vil være svært uheldig å legge ned en skole med et godt etablert utdanningstilbud i økologisk landbruk, se deres nettsider sjh.no

- I stedet for å true skolen med nedleggelse med jevne mellomrom, burde myndighetene nå se til at skolen får sikre livsbetingelser, og kan utvikle et framtidsrettet tilbud tilpasset landets økende etterspørsel etter økologiske varer, sier Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. - Stadig flere ser ut til å forstå hvor viktig økologisk produksjon er for miljøet, ressursgrunnlaget, artsmangfoldet, dyrevelferd og med tanke på egen helse. Skal produksjonen holde tritt med denne etterspørselen, må myndighetene vise vilje til å satse på utdanning av dem som skal produsere maten, framholder hun.

For mer informasjon, se vedlagte brev sendt til Sogn og Fjordane fylkeskommune og/eller ta kontakt:

Regine Andersen   95118037

Merete Furuberg     90163092

Olaf Godli                 97546142

Annonsører

Samarbeidspartnere