Soil Association, Hederpris, Grøntfylket, Finstad gård

23.03.2009
Det var et innholdsrikt program Oikos kunne presentere på fagseminaret og det etterfølgende landsmøtet på Stokke i helga. På fagseminaret fikk tilhørerne blant annet et innblikk i en av de største økologiske grønnsaksgårdene i Norge, Finstad gård. Noe av det gjeveste på selve landsmøtet var utdelingen av Oikos' hederspris, Årets Meitemark, til Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli.

Samlingen startet med et fagseminar med to viktige tema, global matvaresikkerhet og økologisk grøntproduksjon i Norge. Robin Maynard, fra The Soil Association (bilde over) hadde foredrag både under seminaret om global matvaresikkerhet, og under Oikos' landsmøtet om erfaringer med økologiske arbeidet i Storbritannia

  

HederprisBjørg Fritsvold og Rune Hatleli mottar utmerkelsen Årets meitemark, av Kristn Ulstein

Hedersprisen i Oikos, heter naturlig nok Årets Meitemark.  Den gikk i år til ekteparet Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli.  Styreleder i Oikos, Kristen Ulstein, overrakte hedersbevisene og viste til den store jobben Bjørg Fritsvold har gjort blant annet som forfatter av flere lærebøker om økologisk landbruk og de siste to årene som rektor ved Sogn Jord- og Hagebruksskole. Hennes mann, Rune Hatleli har utviklet garden og virksomheten i Fresvik i Sogn.

 

Økologisk landbruk har vært Bjørg Fritsvolds fanesak hele livet, og det har ikke fått mindre fokus etter at hun tok over som rektor ved Sogn Jord- og Hagebruksskule høsten 2007. Å måtte slåss for skolens eksistens var lenge en årlig beteelse, men driften har i det siste vært sikret gjennom den Rød-Grønne regjeringens vern av landslinjer. Den engasjerte rektoren benyttet sjansen til å ufordre Oikos til rekruttere elever til skolen, og da spesielt de unge med odelsrett og interesse for å overta en gård.

 

En del av elevene ved Sogn Jord- og Hagebruksskole deltok også på Oikos seminaret.

 

Hans Kjærås fra Finstad gård

Finstad gård

På seminaret fortalte Hans Kjærås fra Finstad gård om utviklingen av kanskje Norges største produksjon av økologiske grønnsaker.

 

 

Rune Stenshaug, fra Økomapniet

 

Økompaniet

Rune Stenhaug fra Økompaniet fortalte om deres virksomhet.  Han viste også til at det var en viss nedgang i 2009 i salget av en del økologiske varer i Norge.

 

 

Fylkesagronom i Vestfold, Kari Mette Holm

Matfylket Vestfold

Fylkesagronom Kari Mette Holm informerte om arbeidet med økologisk grønnsakproduksjon i fylket.  Hele 20 % av arealet i Vestfold er jordbruksareal.  På skrytelisten står det at 20 % av matkornet i Norge, 15 % av jordbæra og 23 % av grønnsakene i Norge dyrkes i Vestfold.  Mest inntrykk gjorde det på forsamlingen å høre at 30 % av landets økologiske grønnsaker produseres i dette fylket og at de har planer om å øke denne produksjonen vesentlig.

 

Vertsregionen

Takk til Oikos VeTeBu for invitasjon til regionen og god og hyggelig jobbing rundt arrangementet!  Sentralt i dette arbeidet har Håkon Tørrestad og Dan Hjorteseth vært.  En rekke av landsmøtetsdeltakerne fikk omvisning på Dans gård, Solli, og flere av produktene som ble servert til frokost og middag under landsmøtet kom fra Solli gård. 

 

Grete Meisfjord Jørgensen, leder for faggruppe husdyr

Ny faggruppe på Husdyr

Landsmøtet valgte Grete Meisfjord Jørgensen som leder i ny faggruppe for Husdyr.  Hun holder på med doktergrad innen dyrevelferd på UMB.

 

 

 

 

 

Aarholdt-tunet - en oase i Vestfold Vertsskapet på Aarholt 

Landsmøtet ble arrangert på Aarholdt-tunet i Stokke.  Her har vertsfamilien, Svein Aarholt og Ingfrid Weidahl lagt ned en stor innsats med ombygging og tilpassing til et gammelt gardstun med en rekke fine bygninger. Her blir det arrangert leirskole, gårdsferie, samlivskurs og møter og arrangementer.  Stedet drives økologisk og denne gangen var bevisste medlemmer i Oikos svært fornøyd med matserveringen i tillegg til den service som vertskapet lag ned. Tusen takk for oss!

 

Styrevalget

Kristen Ulstein og Jakob Bjerkem ble gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder i Oikos. Marianne Bøthun ble gjenvalgt som styremedlem, mens Geirmund Øglend, som inn som nytt medlem. Styret for 2009 er dermed som følger:

 

Styreleder:Kristen Ulstein - gjenvalgt for 1 årStyret i Oikos

Nestleder: Jakob Bjerkem - gjenvalgt for 1 år

Styremedlem: Helen Davey - ikke på valg

Styremedlem: Marit Sundt - ikke på valg

Styremedlem: Trygve Sund - ikke på valg

Styremedlem: Marianne Bøthun - gjenvalgt for 2 år

Styremedlem: Geirmund Øglend - nyvalgt for 2 år

   

Varamedlemmer til styret

1. vara: Ole Westergaard - nyvalgt for 1 år

2. vara: Grete Lene Serikstad - gjenvalgt for 1 år 

3. vara: Maria Bjune - gjenvalgt for 1 år

 

På bildet over til høyre: Styret finpusser på Politisk Plattform før siste behandling.

Ole Westergaard fra Ranheim ble ny 1.vara til styret

Annonsører

Samarbeidspartnere