Søker økologisk bonde i Bodø

20.09.2010
- Finnes det noen som har interesse av å drive et økologisk jordbruk på Rønvikjordene? spør fylkesråd Marit Tennfjord til Avisa Nordland. Spørsmålet står sentralt i arbeidet med å finne ut av hva Rønvikjordene skal brukes til i framtida.
– Oikos – Økologisk Norge har ivret for at dette unike landbruksområdet i Nordland blir tatt vare på og blir brukt til økologisk melkeproduksjon, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

Oikos er glad for utlysingen 

Vi er glad for at denne stillingen lyses ut.  Når det gjelder jordvern er dette en sak der jordbruket møter mange andre ønsker fra en by i utvikling. Bodø bør bli den grønne fremtidsby som mester å ha et levende gårdsbruk så tett i byen, sier Reidar Andestad.

 

 Unik mulighet

Parallelt med at diskusjonen om områdets framtid går fylkesråden ut i markedet og spør om hvem som kan være interessert i å være økobonde midt i byen.  Driften vil inneholde økologisk melkeproduksjon med cirka 40 årskyr, dyrking av korn og gress og beite i det bynære kulturlandskapet, heter det i en pressemelding.

 

Les hele saken hos Avisa Nordland her

 

Her finner du mer om saken hos Fylkesmannen i Nordland

Annonsører

Samarbeidspartnere