SØKER REDAKTØR FOR REN MAT

24.10.2010
Ren Mat søker redaktør for snarlig tiltredelse. Vår redaktør går over i annen stilling fra nyttår etter lang og god innsats. Ren Mat er et fagblad utgitt av Oikos – Økologisk Norge. Profil: For økologi, mat og miljø.

Etter flere år som redaktør for øko-magasinet Ren Mat i Oikos - Økologisk Norge har Marte Rostvåg Ulltveit-Moe bestemt seg for å gå over i ny stilling i Naturvernforbundet i Agder.  - Marte har gjort en kjempejobb både journalistisk og administrativt, hennes markerte arbeid har vært viktig for utviklingen av økologisk mat i Norge, sier Reidar Andestad.

 

Ren Mat er medlem i Fagpressen.  Bladet kommer ut med 5 nummer i året med snitt på ca 36 sider. Godkjent opplag i 2009: 2.419 eksemplarer. Redaksjonen består av redaktør i hel stilling, en fast journalist i 60 % stilling og administrasjonskonsulent i 40 %.

 

Vi søker en selvstendig, nysgjerrig, engasjert og utviklingsorientert redaktør med journalistisk erfaring, som skal ha ansvaret for både det journalistiske arbeidet og det administrative. Kompetanse innen foto vil være en fordel.

Styret ønsker en utvikling av strategi for bladet og ny redaktør er sentral i dette.

 

Det søkes etter en redaktør som raskest mulig kan gå i inn dette arbeidet, og som vil forplikte seg på Oikos - Økologisk Norge sitt verdigrunnlag. Den som tilsettes må ha evne til å motivere medarbeidere, være administrativt ryddig og være engasjert i spørsmål rundt økologisk mat og matproduksjon.

Menn oppfordres til å søke.  Det er ønskelig at redaktøren har arbeidssted ved Oikos sitt kontor i Grensen 9b i Oslo, andre løsninger kan drøftes.  Lønn etter avtale.  Noe reising må påregnes.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til dagens redaktør Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, tlf 97 59 59 67, eller daglig leder i Oikos Reidar Andestad, tlf 41 27 16 64.

Søknadsfrist:8.november Søknader med CV sendes som e-post til reidar@oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere