Solid vekst i dansk økoareal

28.08.2015
Danske bønder står i kø for å legge om til økologisk drift. I vår ble det søkt om tilskudd til omlegging av hele 140.000 mål, og danskene satser sterkt på øko-eksport.

Dansk økolandbruk vokser igjen, og omleggingstakten øker kraftig.

I første søknadsomgang i vår søkte danske bønder om omleggingstilskudd for i alt 140.000 mål, et areal som tilsvarer nesten en tredel av det samlede norske økoarealet.
Og det stopper ikke med det. Nå kommer snart årets andre pulje med søknader.

Dobler omlegging
Etter god vekst siden 2005, gikk arealene noe ned de siste par årene. Til sammen 66 tusen mål dansk øko-jord ble lagt tilbake til konvensjonell drift i årene fra 2012 til 2014.
Men nå er trenden snudd, og hittil i 2015 har danske bønder søkt omleggingstilskudd for omtrent dobbelt så mye areal som normalt, melder bladet Økologi & Erhverv.

Ekstrarunde
En rekke konvensjonelle danske bønder har henvendt seg til Økologisk Landsforening for omleggings-sjekk. Mange av dem har i år havnet på venteliste. De rakk dermed ikke å søke omleggingstilskudd før den ordinære fristen gikk ut i april.
Økologisk Landsforening har derfor fått danske myndigheter med på å åpne for en ekstra søknadsrunde med frist 1. september.

Dansk Økoplan
– Her viser Danmark vei på øko-fronten igjen, og snur trenden fra de siste par årene, sier landbruksrådgiver i Oikos – Økologisk Norge, Markus Brun Hustad.
– Etter at de la frem sin økoplan sist vinter, med en rekke politiske grep, blant annet med tiltak som omleggings-sjekk og økt omleggingstilskudd, reagerer det danske landbruket raskt med å øke omleggingen til økologisk produksjon.

Økende øko-eksport
Denne omleggingen er helt klart nødvendig for å holde tritt med markedsutviklingen. Danskenes salg av økologiske varer fortsetter å stige markant, både i dagligvare, til storkjøkken og ikke minst i eksportmarkedet.
Økologisk eksport er et eget satsingsområde i Danmark.
– En klar politisk vilje og ønske om et mer bærekraftig landbruk med økologisk i spissen, har nå gitt resultater, framholder Hustad.

Trenger insentiver
Også i Norge ser vi en stabil og sterk vekst i markedet for økologiske varer, men både øko-areal og antall økobønder i Norge har gått ned de siste årene.
– Vi trenger nå en sterk handlingsplan her i landet også. Norske bønder må få tydelige økonomiske insentiver til å legge om, skal vi kunne dekke den norske økoetterspørselen og nå 15 prosentmålet, mener Hustad. – Bare slik kan vi unngå å måtte øke importen av økologisk mat fra andre land og dermed svekke vår egen selvforsyning ytterligere.

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Rasmus Blume/Økologisk Landsforening

Annonsører

Samarbeidspartnere