Sommerkampanje for økologisk mat - 100%!

15.06.2009
Sist i juni går starskuddet for årets sommerkampanje for økologisk mat, opplyser KSL Matmerk. Målet for kampanjen er å synliggjøre at økologisk mat er det den utgir seg for å være - 100 prosent! En forsmak på kampanjen kommer allerede den 16. juni i form av en egen økologiavis i Dagbladet.

Bildet:100% annonser vil prege sommerens økologiske kampanje

Bildet: Logoen med teksten RenGlede vil gå igjen i det økologiske generiske informasjonsarbeidet med link til nettstedet http://www.okloigisk.no/

Kampanje sist i juni

Sist i juni går starskuddet for årets sommerkampanje for økologisk mat. Målet for kampanjen er å synliggjøre at økologisk mat er det den utgir seg for å være - 100 prosent! En forsmak på kampanjen kommer allerede den 16. juni i form av en egen økologiavis i Dagbladet.

 

Daglivarehandelen er ikke med


Årets sommerkampanje blir den første økologikampanjen som KSL Matmerk
gjennomfører i helt egen regi.

 

 

Bildet: Jarle Torgersen koordinerer arbeidet med økologisk informasjon hos KSL Matmerk (Bildet KSL Matmerk)

- Siden 2008 har KSL Matmerk hatt ansvaret for fellesmarkedsføringen av økologisk mat i Norge. Økologikampanjene i fjor og i vår ble gjennomført i samarbeid med aktørene i handelen. Sommerens kampanje vil imidlertid være i ren KSL Matmerk-regi, men selve opplegget er utviklet i tett dialog med sentrale aktører innen økologisk matproduksjon og handel, sier økologiansvarlig Jarle Torgersen i KSL Matmerk.

 

Mer om saken på http://www.oikologisk.no/ Informasjonen over er hentet derifra.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere