Sør-Trøndelag først til 10 % økologisk areal

23.03.2011
- Oikos - Økologisk Norge gratulerer Sør-Trøndelag! De er første fylke som har kommet opp i 10 % samlet økologisk areal inkludert areal under omlegging, sier Reidar Andestad. Buskerud og Nord-Trøndelag følger ganske nært med 9,3 og 9,2 %.

 

Her er fylkestallene for 2010:

 

Økoareal med karens

Andel av samlet landbruksareal

Østfold

49 520

6,7

Akershus/Oslo

40 525

5,2

Hedmark

56 688

5,4

Oppland

37 140

3,6

Buskerud

48 104

9,3

Vestfold

27 714

6,7

Telemark

21 545

8,6

Aust-Agder

6 612

6,0

Vest-Agder

11 584

6,1

Rogaland

8 973

0,9

Hordaland

11 677

2,8

Sogn og Fjordane

20 676

4,6

Møre og Romsdal

27 293

4,8

Sør-Trøndelag

74 619

10,0

Nord-Trøndelag

81 247

9,2

Nordland

37 965

6,6

Troms

10 104

4,0

Finnmark

1 934

2,1

Hele landet

573 919

5,7

     

Tall fra Debios statistikkhefte for 2010, kolonne 2 er prosenttall

 

 

Utviklingen i antall økologiske bønder

 

Det er Nord-Trøndelag og Vestfold som har størst vekst i antall økologiske produsenter. Samlet er det 46 færre økobønder i 2010 enn det var i 2009.

 

 

Primærproduksjon

 

 

Antall virksomheter

Endring 2010

Østfold

205

2

Akershus

142

-12

Oslo

3

-1

Hedmark

245

-16

Oppland

212

-14

Buskerud

235

-15

Vestfold

110

2

Telemark

115

-9

Aust-Agder

37

0

Vest-Agder

56

9

Rogaland

66

2

Hordaland

116

1

Sogn og Fjordane

187

-5

Møre og Romsdal

166

-2

Sør-Trøndelag

341

0

Nord-Trøndelag

353

15

Nordland

155

-3

Troms

53

-2

Finnmark

8

1

Hele landet

2805

-46

 

Tall fra Debios statistikkhefte for 2010

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere