Spania er Europas største økoland

04.09.2011
Den økologiske sektor har fortsatt framgang i Spania. Nå dyrkes det økologisk på litt under 1,7 millioner hektar. Det er en framgang på fire prosent i forhold til året før, og totalt er seks prosent av Spania landbruksareal nå omlagt til økologisk drift. Spania er dermed Europas største økoland, når en måler samlet økologisk areal. Den spanske provinsen Andalusia er i front i den økologiske utviklingen. Over halvparten av Spanias økologiske landbruksjord ligger i Andalusia.
-Disse tallene forklarer også hvorfor en del av den økologiske maten til Norge importeres fra Spania, det gjelder også økologisk vin.

Bak disse vakre kysfjellene i Andalusia er over halvparten av økolandbruksarealet i Spania,  snittet er på 6 %.  - Det er fantstisk hvor langt de har kommet i økologisk omlegging i Andalusia, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. En smak av Andalusia, står det i turistreklamen for dette bildet.


Andelsmessig ligger ikke Norge langt bak Spania

-Mange er ikke klar over at Norge ligger på hele 5,6 prosent økologisk landbruksareal, og faktisk andelsmessig ikke så langt bak Spania, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Da er areal under omlegging tatt med for Norge. Han tror at det er regjeringens ambisjon, som Oikos støtter, på 15 % økologisk areal innen år 2010, som gjør at få krediterer norske bønder og LMDs ved statsråd Lars Peder Brekk for stor omlegging til økologisk drift de siste årene, sier han. Det er særlig på økologisk handel vi ligger etter sammenlignbare land, selv om det også her har vært stor vekst over en 5 års periode, legger Reidar Andestad til.

 

Her ser du hvor Andalusia ligger i Spania.

Annonsører

Samarbeidspartnere