Spennende temaer på Oikos-lagenes årsmøter

25.01.2016
Er kua en klimaversting? Hva skjer med andelslandbruk her omkring? Hva er levende matjord? Dette er eksempler på temaer som står på dagsorden på noen av årsmøtene i Oikos-lagene i år. Sjekk programmet på ditt sted og meld deg på!

Det er årsmøtetid for Oikos sine region-, fylkes- og lokallag. Mange av lagene benytter anledningen til å sette faglige tema på dagsorden og legger til rette for sosiale sammenkomster, i tillegg til å behandle årsmøtesaker.

Bli med!
Alle Oikos-medlemmer er velkomne. Det er også du som ikke har blitt medlem enda, men er nysgjerrig. Alle som har betalt kontingent, har stemmerett. Ta en titt på kalenderen her og finn et årsmøte der du bor.

Ku og klima i Nord-Trøndelag og Rogaland
Oikos Nord-Trøndelag følger opp debatten om kua er en klimaversting eller ikke, med et fagmøte om beiting i tilknytning til sitt årsmøte. Lagets nestleder, Jakob Bjerkem, skrev i en kronikk i Nationen i høst at det er industrisamfunnets bruk av kua som er feil. Ta turen til årsmøtet på Bjerkem gård onsdag 27. januar og hør Bolette Bele, forsker i NIBIO, belyse saken.

Oikos Rogaland følger opp med en liknende tematikk på sitt årsmøte den 30. januar i Stavanger, med grasbasert kjøtt- og melkeproduksjon på dagsorden. På møtet får du også sjansen til å møte Regine Andersen, daglig leder i Oikos, som vil ta utgangspunktet i foredraget «Hvorfor økologisk». Sjekk ut programmet her.

Andelslandbruk i Agder
Det er bare et tidsspørsmål før Agder får sitt første andelslandbruk. Det stiller seg i så fall i rekken av over 25 andelslandbruk som har blitt etablert det siste året. Det er med andre ord en rivende utvikling på dette området og det finnes nå over 40 andelslandbruk i Norge. I forbindelse med årsmøtet i Oikos Agder, 9. februar i Kristiansand, blir det anledning til å høre mer om denne utviklingen og om konkrete initiativer i regionen. Les mer om arrangementet her.

Økoting i Nord-Norge
Oikos Nord-Norge slår på stortromma med et todagers Økoting i Bodø 13.-14. februar spekket med spennende program. Øystein Haugerud, fylkesagronom i Buskerud og prosjektleder for foregangsfylket «Levende matjord» kommer, det samme gjør professor Ove Daniel Jakobsen fra Senter for Økologisk økonomi og etikk ved Universitetet i Nordland.
De frammøtte får også høre om utviklingen på Bodin gård og andelslandbruk i Bodø. Programmet oppdateres her.

Ta turen!
Det er med andre ord mye spennende program å glede seg til på årets årsmøter. Ta turen til et arrangement nær deg, møt andre øko-interesserte folk der du bor, og grip gjerne sjansen til å engasjere deg i et lag i tiden framover!

Kalenderen oppdateres jevnlig.

Tekst: Elin Rømo Grande
Foto: Torill Frydenlund. Fra oppstartmøte i Oikos Østfold.


Årsmøter

I følge normalvedtektene for region- og fylkeslag og lokallag skal årsmøtene behandle følgende saker:

  • Årsmelding og styrets forslag til regnskap og revisors melding
  • Handlingsplan og budsjett for det kommende året
  • Forslag til vedtektsendringer
  • Velge styre, valgkomité og revisor
  • Velge utsendinger til Landsmøte (Landsmøtet arrangeres 8.-10. april i Skien)
  • Eventuelt fastsette ekstra kontingent for laget eller godtgjørelse for tillitsvalgte
  • Behandle innkomne saker

Annonsører

Samarbeidspartnere