Spør Erik Solheim om framtidig landbruksutvikling

06.06.2008
I april ble den tunge internasjonale utredninga om landbruksutvikling (IAASTD) framlagt. Småskala drift og agroøkologiske metoder ble understreket. Oikos Vest spør nå miljø- og utviklingsminister Solheim og landbruks- og matminister Riis-Johansen om hva Norges holdning til denne utredninga er.
Oikos ser fram til et fyldig svar fra Regjeringa.

I brevet fra styreleder Hennning A. Hellebust i Oikos Vest til Erik Solheim og Terje Riis-Johansen heter det:

"Kvifor er ikkje Norge med i arbeidet med IAASTD?

400 vitenskapsfolk, 54 regjeringar og ei rekke bransjeorganisasjonar står bak konsensus-rapporten «International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development» (IAASTD). Norge har ikkje vore med i dette arbeidet, som er med å legge grunnlaget for verdas framtidige landbruksutvikling.

Spørsmål til LMD/UD/Regjeringa:
1. Kvifor har ikkje Norge delteke i dette arbeidet?

2. Kva er LMD/UD/Regjeringas haldning til rapportens hovudkonklusjonar, om at:
a. Små-skala landbruk og agro-økologiske metodar kan forhindre dagens matvarekrise og løyse problema på lokalt nivå.
b. Økologisk landbruk vert skildra som eit viktig bidrag for å redusere klimagassutsleppa frå jordbruket, beskytte jordsmonnet og bevare biologisk mangfald. "

Oikos ser fram til et fyldig svar fra Regjeringa på disse spørsmålene.


"Agriculture is not just about putting things in the ground and then harvesting them…it is increasingly about the social and environmental variables that will in large part determine the future capacity of agriculture to provide for eight or nine billion people in a manner that is sustainable." - Achim Steiner, Executive Director, UNEP


Lenker
> International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD)

> http://www.agassessment-watch.org/

 

Annonsører

Samarbeidspartnere