Sprøytemiddelfrie utearealer for barn

21.04.2015
Ordførerkandidat i Randaberg, Kristine Enger (AP), ønsker et nasjonalt forbud mot sprøyting på offentlige arealer der barn og unge oppholder seg.

På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen, fremmet Kristine Enger et forslag om at sprøyting av offentlige arealer som barnehager, skoler, lekeplasser og balløkker bør bli forbudt.

Det offentlige må gå foran

I sitt innlegg på landsmøtet la Enger vekt på at kommuner, fylkeskommuner og statlige etater bør gå foran som et godt eksempel og forby bruk av kjemiske sprøytemidler på egne arealer. Hun framhevet også at det finnes andre metoder for å holde ugress i sjakk, som for eksempel bruk av vann med høyt trykk og varme. I Oikos mottas forslaget med begeistring, da barn og unge er mer sensitive for påvirkning fra sprøytemidler enn voksne.

Se innlegget til Kristine Enger på Arbeiderpartiets landsmøte her

Stortingsgruppa avgjør

Enger opplyser at landsmøtet i Arbeiderpartiet enstemmig vedtok at forslaget skal oversendes partiets stortingsgruppe.  - Det betyr at vår stortingsgruppe nå har fått i oppgave å ta forslaget om et forbud videre. Det vil være til barnas og jordas beste, vektlegger Enger.


- Jeg er svært glad for partiets støtte til forslaget, fortsetter Kristine Enger. Hun fremmet forslaget på vegne av delegasjonen fra Rogaland.

Vedtatt lokalt
- Forslaget om et forbud mot helsefarlig sprøyting på arealer der barn og unge oppholder seg er allerede vedtatt lokalt av fremtidsrettede og miljøorienterte politikere i Randaberg. Nå gjenstår å se om stortingsgruppen til AP vil la seg inspirere og følge det gode eksempelet med å gå inn for et nasjonalt forbud, avslutter Enger.

I tillegg til Randaberg kommune i Rogaland, har Eidsberg kommune i Østfold gått inn for et forbud mot sprøyting, les mer om det her.

Les mer om bakgunnen for vedtaket i Randaberg kommune her.

Annonsører

Samarbeidspartnere