Sprøytemiddelrester i 54 % av frukt og grønnsaker

30.06.2011
Man vil ofte kunne påvise rester av plantevernmidler ved analyser dersom næringsmidler blir behandlet med plantervernmidler, skriver Mattilsynet og Bioforsk i første setning i rapporten om rester av plantevernmidler i næringsmidler i 2010. – Rapporten viser at det finnes sprøytegiftrester i 54 % av frukt, grønt og animalske prøver, og i 29 % av korn og risprøver. I forhold til gjeldende grenseverdier for enkeltgiftstoffer i en prøve er 1,5 % over faregrensen.

Velger du økologisk frukt og grønt blir ikke kroppen din eksponert for restsprøytemiddel, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.


Sprøyter ned til 3 dager før produktet er på markedet

-Grenseverdiene skulle i utgangspunktet reflektere terskler for helsefare knyttet til daglig og/eller langtids konsum. Vi har sett flere tilfeller av økning av grenseverdier hjemlet i internasjonale handelspolitiske behov og dyrkingstekniske (agronomiske) behov. Tidspunktet mellom sprøyting og konsum er også definert i dyrkingstekniske behov og er helt nede i 3 dager for enkelte preparat, virkestoff som også er definert som kreftframkallende, forteller Reidar Andestad.

 

Uspøyta er sikrest

-Redselen for at folk ikke skal kjøpe frukt og grønt fører til at vi har liten åpenhet og debatt rundt disse forholdene i Norge, sier Reidar Andestad i Oikos Økologisk Norge. Det er så mye næringsstoffer som folk trenger i frukt og grønt at det er selvsagt dumt ikke å spise det selv om det finnes noen sprøytemiddelrester, men dersom en ikke ønsker å eksponere kroppen for disse giftstoffene er økologiske varer det beste alternativet. Vi ser også at andre enn økologiske produsenter merker produktene sine usprøyta, men vi vet ikke hvordan det kontrolleres. Ved økologisk produksjon er det lagt inn regelbestemte kontroller.

 

Coctail av giftstoffer virker sammen

-I Oikos- Økologisk Norge mener vi at det tas for lite prøver og at det særlig undersøkelse for lite når det gjelder hvordan giftstoffer kan forsterker hverandre i det som kalles coctaileffekten. Når vanlige norske jordbær inneholder flere typer sprøytemiddel er svaret på hvordan disse stoffene samlet virker i kroppen viktig, sier Reidar Andestad. Videre prøver vi å bidra med informasjon om hvor det er størst fare at forbrukerne får i seg restsprøytemiddel og at de dermed lettere kan redusere inntaket av dette. Dette mener vi er informasjon som forbrukere bør ha krav på å få, så får forbrukerne vurdere hvordan de forholder seg til dette.

 

Førevar prinsipp for helseinformasjon i Norge?

I USA har kreftekspertutvalget til presidenten anbefalt folk om å spise økologisk for å ikke bli utsatt for giftstoffer som kan fremme eller føre til kreftsykdommer. En slik føre-varholdning i helseinformasjon om sprøytemiddelrester er det vi savner i Norge. Den årlige informasjonen om at det er få overskridelser i forhold til faregrensen som er satt, baserer seg på en optimistisk vurdering av at en vet nok om disse stoffenes helsefare og at disse grensene ikke endres over tid. Det blir de jo, så det som ble sagt var ufarlig for noen år siden er vurdert til å være farlig i dag. Helsevitenskapen ligger etter utviklingen av giftstoffene og bruken av disse, sier Reidar Andestad.

 

Mange funn av giftrester i rosiner.  Ikke overraskende sier Reidar Andestad og viser til all sprøyting av druer.  Foto:  Wikpedia


Rosiner

Mattilsynet skjerper kontrollen med rosiner etter at det er funnet rester av plantevernmidler i mange merker. Mer enn halvparten av rosinene inneholder flere typer kjemikalierester.
23 av 29 rosinprøver Mattilsynet tok i fjor, viser at de tørkede druene inneholder rester av kjemikalier som brukes for å holde skadedyr unna i produksjonen.I hele 19 av prøvene er det påvist mer enn ett plantevernmiddel. Ingen av dem er imidlertid over grenseverdiene for helseskade.
- Restmengden av plantevernmidler i rosiner er ikke stor, men ettersom mange barn spiser mye rosiner har vi valgt å sjekke dette ekstra nøye, sier rådgiver Birgitte Lyrån i Mattilsynet til NRK.no

 

Les NRK oppslag om sprøytemiddelrester i rosiner

 

Rapport

Her er link til Mattilsynets informasjon om rapporten, der er også link til selve rapporten

 

Annonsører

Samarbeidspartnere