Sprøytemiddelrester i 55 prosent av maten

12.07.2013
Nylig kom Mattilsynets årlige rapport om sprøytemiddelrester i mat ut. Rapporten viser at 55 prosent av maten vi spiser inneholder sprøytemiddelrester. I 38 prosent av varene ble det påvist rester av mer enn ett sprøytemiddel.

Mest sprøytemiddelrester i frukt og bær

Både norske og importerte varer som frukt, grønnsaker, barnemat, kjøtt, korn og ris har blitt testet. Mattilsynet fant 136 ulike sprøytemidler i importerte varer og 32 ulike i norske varer. I 38 prosent av varene er det påvist rester av mer enn ett sprøytemiddel. Mens det i grønnsaker og urter «bare» ble påvist sprøytemiddelrester i 35 prosent av prøvene, ble det i frukt og bær påvist rester i 71 prosent av prøvene. Jordbær er verstingen; Mattilsynet fant hele åtte ulike sprøytemidler i norske jordbær.

Det må testes for cocktail-effekt

– Vi er bekymret for hvordan ulike sprøytemidler i en og samme matvare kan virke sammen og hvilken effekt dette har for oss som spiser maten, sier seniorrådgiver i Oikos - Økologisk Norge, Maiken Sele. Det foreligger lite dokumentasjon på den såkalte cocktail-effekten og hvordan den kan påvirke oss mennesker. Tidligere dansk forskning har imidlertid vist at en blanding av fem vanlige antisoppmidler ga hormonforstyrrende effekter på gravide rotter. Ingen av stoffene viste skadelige virkninger når de ble gitt hver for seg. Mattilsynet opplyser at European Food Safety Authority (EFSA) jobber med å utvikle en modell for å teste den såkalte cocktail-effekten i matvarer. - Dette har vi ventet på lenge, og håper at Mattilsynet vil sette i gang testing for cocktail-effekt så snart som mulig, sier Sele.

Få overskridelser av grenseverdier

Det var totalt 21 prøver av importerte matvarer (1,5 prosent) som overskred grenseverdiene. Av disse var det tre prøver som potensielt kunne medført akutt helsefare. Ingen av prøvene av norske matvarer overskred grenseverdiene. – Så lenge grenseverdiene overholdes anser Mattilsynet at maten er trygg å spise. Grenseverdiene for rester av plantevernmidler er satt så lavt som mulig med tanke på hva som er behovet ved dyrkning og hva helsefaren kan være. Den generelle vurderingen er derfor at frukt og grønnsaker på det norske markedet ikke bør gi helsemessige bekymringer, sier Birgitte Lyrån, seniorrådgiver i seksjon for planter og vegetabilsk mat i Mattilsynet.

Ett funn av sprøytemiddelrester i økologisk mat

Av de totalt 1168 prøvene som Mattilsynet analyserte var 88 prøver testet på økologiske varer. Det ble funnet rester etter ett sprøytemiddel i en økologisk slangeagurk fra Spania.  Det skal ikke forekomme sprøytemiddelrester i økologiske matvarer. Dersom tester viser brudd på reglene, kontakter Debio kontrollmyndighetene i det aktuelle landet og produsenten blir nøye fulgt opp.

Unngå sprøytemiddelrester - velg økologisk!

De senere årene har Mattilsynet tillatt mer sprøytemiddelrester i mat og fôr.  De har økt grenseverdiene for hva som er akseptabelt for flere spørytemidler. At grenseverdiene ikke overskrides er derfor ikke nødvendigvis en garanti for at maten er helsemessig trygg, spesielt ikke så lenge det ikke testes for cocktaileffekt. Oikos oppfordrer forbrukerne til å velge økologisk mat for å unngå sprøytemiddelrester i mat.

Les rapporten fra Mattilsynet her.

Les mer om sprøytemidler her.

Annonsører

Samarbeidspartnere