Sprøytemidler i 58% av frukt og grønt

19.06.2014
-Vi bør prøve å få i oss mindre plantevernmidler gjennom kosten. Man bør velge økologisk frukt og grønnsaker – og økologisk vin, råder professor i toksikologi Ketil Hylland i VG.

Den årvisse rapporten fra Mattilsynet som omhandler mengden sprøytemiddelrester som ble målt i matvarer foregående år, ble offentliggjort torsdag19. juni. Det ble funnet sprøytemiddelrester i 58 prosent av de 1152 stikkprøvene som ble gjennomført. Barnemat, korn og økologisk mat er holdt utenfor disse tallene. Det ble ikke gjort funn av sprøytemiddelrester i målinger gjort av økologiske produkter i 2013.


Det trengs mer kunnskap
Seniorrådgiver i Mattilsynet Birgitte Lyrån bekrefter det tilsynet uttrykte ved publiseringen av rapporten fra VKM tidligere i år, som sammenliknet konvensjonelt dyrket og økologisk dyrket mat: Det finnes ikke tilstrekkelig forskning på dette feltet. -Det trengs mer kunnskap om vår kjemiske hverdag, men så lenge grenseverdiene overholdes anser vi at maten er trygg å spise. Jeg skjønner folk kan bli bekymret av dette, men det er viktig å forstå at det er mengden som er avgjørende. De aller fleste frukt og grønnsaker vil ha små rester i seg, sier Lyrån i intervjuet i VG. - Utfordringen er at man utsettes for mange ulike stoffer på en gang, som gir en «cocktail-effekt». Frukt og grønt er sunt, og man bør så klart spise det. Men har man råd til det bør man velge økologisk frukt og grønnsaker - og vin, råder Ketil Hylland.

Fakta fra rapporten
-Dykker man ned i detaljene i rapporten finner man resultater som er mindre rosenrøde enn den virkeligheten seniorrådgiver Lyrån presenterer, sier Kari Tande-Nilsen, ernæringsfysiolog i Oikos:
-Det ble påvist 294 funn av sprøytemidler i norske produkter (fordelt på 144 prøver), mens det i importerte produkter var 1454 påvisninger (fordelt på 567 prøver).-Det ble analysert 493 stikkprøver av konvensjonell frukt og bær. Totalt ble det påvist rester av sprøytemidler i 84,2 % av disse prøvene.
-I to prøver av jordbær fra Belgia ble det påvist rester av henholdsvis 11 og 12 ulike sprøytemidler.
-Av norske produkter var det 4 prøver med rester av opptil 6 ulike midler i samme prøve, -én prøve av bringebær og tre av jordbær.
-Det ble foretatt 15 prøver av vin. I fem av disse ble det påvist til sammen seks ulike sprøytemidler.
-Som en oppfølging fra tidligere år ble det foretatt 16 prøver av rosiner. Av de 16 prøvene ble det påvist funn i 12. Det var 52 påvisninger fordelt på de 12 prøvene. I en av rosinprøvene ble det gjort funn av 12 ulike sprøytemidler.
-Funn av flere virkestoffer i samme prøve: I 449 prøver, av både norske og importerte produkter, ble det påvist rester av mer enn ett virkestoff.
-Mange typer sprøytemidler: Det ble påvist 137 ulike stoffer i de importerte produktene. I norske produkter ble det totalt påvist 32 ulike stoffer. Stoffene boskalid og pyraklostrobin ble oftest påvist.

Her kan du lese Mattilsynets rapport.

Annonsører

Samarbeidspartnere