Sprøytemidler knyttet til ADHD hos barn

14.09.2011
En gruppe sprøytemidler, organofosfater, har blitt knyttet til økt ADHD hos barn, viser kanadisk forskning nylig publisert i bladet Pediatrics. Bare enkelte sprøytemidler i denne gruppe er godkjent brukt i Norge (f.eks. dimetoat), reststoffer kan dessuten finnes i importert grønt og bær.
De kanadiske forskerne mener at reststoffer fra disse sprøytemidlene kan være grunnen til økt forekomst av ADHD blant amerikanske barn, og forskerne anbefaler derfor folk å spise økologisk mat.

Bildet er fra et vekstfelt som kjemikonsernet Monsanto har.  Foto:  Monsanto


Les mer i dette oppslaget på engelsk

 

 

ADHD, sukker og adferdsproblem

Overlege Berit Nordstrand ved St.Olav Hospital i Trondheim har laget en artkkel om dette.  Se her.

Annonsører

Samarbeidspartnere