Sprøytemidler koster verden dyrt

31.10.2012
Sprøytemiddelrelaterte sykdommer kan koste Afrika sør for Sahara 515 milliarder, advarer FN. Bruk av farlige kjemikalier øker også i Asia og forårsaker alvorlige skader på både miljø og menneskers helse, skriver avisen the Guardian.

 

 

Den potensielle kostnaden av spøytemiddelrelaterte skader i Afrika sør for Sahara mellom 2005 og 2020 kan nå 90 mrd dollar/515 mrd kroner, ifølge den nye FN- rapporten, Global Chemicals Outlook (GCO). Rapporten setter lys på de økende helse- og miljøfarene som forårsakes av kjemikaliebruk.

 

Høyere kostnader enn samlet helsebistand til Afrika sør for Sahara
Rapporten fra FNs miljøprogram (UNEP), hevder at kostnadene ved sprøytemiddelforgiftning er høyere enn totalbeløpet for bistand til grunnleggende helsetjenester i regionen, utenom midler til HIV/Aids, melder the Guardian.

 

Samsvar mellom økomål og mål om redusert og sikker kjemikaliebruk
Økende produksjon av kjemikalier, spesielt i utviklingsland hvor det er svakere regelverk, skader miljøet og øker helsekostnader, advarer GCO. Myndigheter bes innstendig om å øke aktivitet for å nå målet satt av verdens nasjoner på World Summit i Johannesburg i 2002, om å produsere og bruke kjemikalier på måter som minimierer alvorlige effekter på miljø og menneskers helse innen 2020.

– Dette målet kan ses i sammenheng med Norges mål om at 15 % av både produksjonen og forbruket av mat skal være økologisk innen 2020, sier fungerende daglig leder i Oikos, Maiken P.Sele.
– Det er  faktisk enda en grunn til å jobbe hardt for å nå økomålet, siden det automatisk vil redusere bruken av sprøytemidler i landbruket.

 

Handle mer øko fra utviklingsland
- Norge burde også handle mer økologisk fra utviklingsland, for å bidra til mindre miljøproblemer og helseproblemer blant bønder og plantasjearbeidere. Vi ser at det har positiv effekt i vårt utviklingsarbeid i Zambia, fortsetter Sele.

 

Industri- og landbrukskjemikalier er verst
Global Chemicals Outlook rapporterer at forgiftning fra industri- og landbrukskjemikalier er blant de fem viktigste årsakene til dødsfall i verden, og bidrar til over en million dødsfall i året.

 

40 % økning i Afrika og 50 % i Asia
Kjemikalieproduksjonen i Nord-Amerika og Europa er forventet å øke med ca. 25 % i perioden 2012-2020. Veksten er imidlertid sterkest i fremvoksende økonomier (som India, Kina, Brasil, Sør-Afrika m.fl.). I Asia-Stillehavsregionen er den på ca. 50 %, Afrika og Midtøsten ca 40 % og ca 33 % i Latin-Amerika.

 

Lite kontroll av miljø- og helseeffekter av kjemikalier, også i rike land
Av de ca. 140 000 kjemikaliene som er på markedet per i dag, er det bare en veldig liten andel som har blitt grundig testet for å finne ut hvilke effekter de kan ha på både helse og miljø, sier UNEP. Det samme har Presidentens kreftpanel i USA skrevet i sin årsrapport som kom ut i 2010, om miljømessige årsaker til kreft.

 

Første gang en så grundig rapport har blitt gjennomført
- Arbeidet som UNEP nå driver er spesielt støttet av Norge og Sverige både med ressurspersoner og finansiell støtte, opplyser Pierre Quiblier i UNEPs kjemikalieavdeling. De innhenter for første gang vitenskapelige, tekniske og sosio-økonomiske data om global produksjon, handel, bruk og avhending av kjemikalier, deres helseeffekter og økonomiske konsekvenser.

 

Avhengighet av kjemikalier kan true vannforsyning og matsikkerhet
UNEP's direktør, Achim Steiner, sier at verden blir mer og mer avhengig av kjemikalieprodukter, fra kunstgjødsel og petrokjemikalier til elektronikk og plast, for å utvikle seg økonomisk. De positive effektene som kjemikalier kan ha, må ikke komme på bekostning av menneskers helse og miljøet, mener han.

"Forurensing og sykdom relatert til ikke-bærekraftig bruk, produksjon og avhending av kjemikalier, kan faktisk hindre framgang i å nå avgjørende viktige utviklingsmål fordi de påvirker vannforsyning, matsikkerhet, velvære og arbeiderproduktivitet, sier Steiner.

 

Kilder:
The Guardian

Rapporten Global Chemicals Outlook

UNEP-brosjyre: Harmful substances and hazardous waste

Mer om UNEPs arbeid for sikker kjemikaliebruk gjennom Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM)

Annonsører

Samarbeidspartnere