Staten svikter på økologisk mat

05.08.2011
Fra flere hold pekes det på at myndighetene må ta større ansvar for å øke etterspørselen etter, og salget av, økologiske matvarer, skriver Nationen. –Større aktivitet fra staten på innkjøp av økologisk mat til sine storkjøkken og virksomheter kan endre mye, sier styreleder Jakob Bjerkem i Oikos – Økologisk Norge.

Både styreleder i Oikos - Økologisk Norge Jakob Bjerkem (bildet) og fylkesleder i Norges Bondelag Odd-Einar Hjortnæs etterlyser tiltak fra staten på å øke innkjøp av økologisk mat til det offentlige.  Foto:Oikos.

Regjeringen har ansvar

Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. - Dermed har den også ansvar for å skape et marked som kan gi omsetning til produsenter av økologisk mat, sier leder i Akershus Bondelag, Odd-Einar Hjortnæs til Nationen.

 


Lav etterspørsel og statens rolle

Nationen skrev onsdag at Nortura sliter med å få sine økologiske produkter inn i dagligvarebutikkene og opp i forbrukernes handlevogner. I likhet med Nortura selv, og flere eksperter innen markedsføring, tror ikke Hjortnæs at mer markedsføring av økologiske matvarer er det som skal til.

- Markedsføring kan gi et lite løft der og da. Men slik jeg ser det, er det nødvendig at myndighetene tar et større ansvar. Det offentlige må begynne å kjøpe mer økologisk mat selv, og på den måten øke volumet og etterspørselen. Hadde vi klart å øke volumet over kritisk masse, ville det hatt stor betydning, sier han til Nationen.

- Regjeringen har ikke gjort mye for å nå sitt eget økomål, sier Hjortnæs, som foreslår at staten begynner å kjøpe og servere økologisk mat i sine kantiner.- Det ville økt både salgsvolumet og folks bevissthet rundt økomat, sier han.

 

 

Norske myndigheter må bidra med offentlige innkjøp

Styreleder i Oikos - Økologisk Norge, Jakob Bjerkem, er langt på vei enig med Hjortnæs.

- Når det gjelder omlegging til økologisk produksjon har norske myndigheter gjort omtrent like mye som de svenske og danske. Forskjellen ligger i at svenske og danske myndigheter også gjør mye for å stimulere til økt etterspørsel og salg. Det gjør ikke myndighetene i Norge, sier han.

Bjerkem har inntrykk av at norske myndigheter rett og slett kvier seg for å øke det offentlige innkjøpet av økomat.- Når regjeringen ikke følger opp sin egen øko-målsetting, blir folk sittende igjen med et inntrykk av at politikerne ikke tror på den selv, sier han til Nationen.

 

Her kan du lese hele oppslaget i Nationen fredag

Annonsører

Samarbeidspartnere