Statsråd Brekk: Økologisk må stimuleres mer

31.10.2009
Økologisk landbruk må stimuleres mer, sa landbruksminister Lars Peder Brekk på landsmøtet til Norsk Bonde og Småbrukarlag på Gardermoen 31.10. Regjeringens 15 % målsettingen for økologisk produksjon og forbruk er ambisiøs selv om måloppnåelsen nå er satt til 2020.

Økologisk landbruk vil få mer plass 

Statsråd Lars Peder Brekk sa at økologisk landbruk kommer til å få mer plass i norsk landbruk.  Aldri har omleggingstakten til økologisk drift vært større enn siste året.  60 kommuner har mer enn 15 % av sitt jordbruksareal som er økologisk.  Flere fylker har passert 8 %.  15 % målet er både ambisiøs og viktig.  Vi ser at utviklingstiltak gir gevinst, for å stimulere de sterke produsentmiljøene har en etablert ordningen med foregangsfylker.

 

Teigen krever økologiske forpliktelser i ny stortingsmelding 

Leder i NBS, Ole Anton Teigene, utfordret i sin landsmøtetale landbruksministeren til å komme med forpliktende formuleringer om økologisk produksjon i den nye ma-t og landbruksmeldingen.

 

Matvaresikkerhet må inn i WTO

Teigen mente videre at i ny WTO-avtalen må en ta inn matvaresikkerheten. Alle må bidra når det gjelder klimatiltak.  Når det gjelder endringer i norsk landbruk ,viste han til at kjøttproduksjonen har vokst mye fra 1995 til 2009.  Men at nesten hele denne veksten er kraftfôrbasert og knyttes til produksjon av særlig svin og kylling. Han utfordret landbruksministeren på om dette er en ønsket landbrukspolitikk. Videre var han bekymret for tilbakegang i antall bønder i Nord Norge og på Vestlandet.   Han strekte også under at beiting igjen må verdsettes mer og det samtidig er det billigste fôret.

 

Økologisk engasjement på landsmøtet  

I debatten var det flere innlegg av økologiske produsenter som strekt under miljøfordeler med denne produksjonen og større satsing på dette.  NBS ar hatt et treåring prosjekt sammen med Bioforsk økologisk i å rekruttere nye økologiske bønder, Line Harang har ledet dette.  Prosjektet avsluttes i år og er finansiert av Statens Landbruksforvaltning.

 

Denne saken er laget av Reidar Andestad, gjest på NBS landsmøte.  reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere